Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj je pre chorvátskych partnerov inšpiráciou najmä v oblasti čerpania eurofondov

 Bratislavský kraj a chorvátska župa Varaždin budú spolupracovať v oblasti prípravy nového programového obdobia, nových projektov ako aj v školstve. Zhodli sa na tom predseda BSK Pavol Frešo a predseda Varaždinskej župy Predrag Štromar na stretnutí v Bruseli. Oba regióny spája spoločná identita, história ale aj skúsenosti. Priestor na spoluprácu vidia aj v oblasti verejnej a integrovanej dopravy, výskume, vývoji, inovácii či cestovného ruchu.

 
„Bolo a je našou cťou a povinnosťou pomáhať novovstupujúcemu Chorvátsku do Európskej únie. Rovnako aj nám pred 10 rokmi pri vstupe do Európskej únie pomáhali západné krajiny,“ povedal župan Pavol Frešo a zároveň dodal, že pomáhať krajinám bývalej Juhoslávie je tiež v súlade so zahraničnou politikou Slovenska.
 
Obaja predstavitelia vyzdvihli dôležitosť a výsledky bruselského zastúpenia BSK, ktoré pomáha efektívne čerpať prostriedky z Európskej únie a tiež napĺňať priority župy. BSK má za sebou implementáciu projektov, v čom vie byť svojim chorvátskym partnerom nápomocná. Podľa Predraga Štromara chcú s BSK úzko spolupracovať, získavať informácie o tom, ako implementovať štrukturálne fondy, ako ich najefektívnejšie programovať a tiež ako presadzovať regionálne záujmy a potreby v rámci programového obdobia. Aj preto má Varaždinská župa svoje zastúpenie v Bruseli. Od BSK sa inšpirovala napríklad aj vytvorením regionálnej rozvojovej agentúry, vytvorením projektových tímov. V nadväznosti na septembrové stretnutie zástupcov BSK v Chorvátsku a stretnutie Pavla Freša s Predragom Štromarom v Bruseli prídu zástupcovia varaždinskej RRA v novembri k nám. 
 
„Varaždinská župa je mäkkou stredného školstva v Chorvátsku, čo je pre nás inšpirujúce a v čom si vieme predstaviť ďalšiu a hlavne hlbšiu spoluprácu,“ poznamenal župan Pavol Frešo. Chorváti investujú nielen do pedagógov ale aj do študentov, pričom ich motivujú aj cez štipendiá. V rozpočte župy majú vyčlenených na štipendiá 4 milióny EUR ročne. Okrem toho investujú do renovácie priestorov škôl, pričom v jednej budove študuje dvojfázovo – tzn. do obeda a popoludní - cca 1000 žiakov. Spoluprácu si vedia predstaviť napríklad formou výmenných pobytov učiteľov a žiakov. Spoločne chcú rozvíjať aj oblasť výskumu a inovácií.
 
BSK má veľmi pozitívny vzťah k Chorvátom aj vďaka chorvátskej menšine žijúcej na území kraja – v Čunove, ktorá si dodnes zachováva svoje národné tradície. „V Čunove sa neprejavili negatívne dopady suburbanizácie, neprebieha tu masívny a nekontrolovateľný nárast obyvateľstva, ale postupný a plánovaný tak, aby si obec zachovala svoj ráz,“ uviedol Pavol Frešo. Problematika suburbanizácie ako jedna z najväčších výziev BSK v rámci územného plánovania je aj témou dnešnej prednášky na odbornom seminári počas Európskeho týždňa regiónov – Open days. V rámci Open days sa v utorok večer konalo sprievodné podujatie Dobro došli – The Croats in Čunovo, kde starostka Čunova Gabriella Ferenčáková otvorila výstavu približujúcu túto mestskú časť. Výstava bude v priestoroch Stáleho Zastúpenia SR pri EÚ inštalovaná do konca októbra.