Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj má spracovanú Regionálnu inovačnú stratégiu na roky 2014 až 2020

Bratislavský kraj je regiónom s najvyššou koncentráciou vedecko-výskumných a inovačných aktivít v rámci Slovenska. Sústredení sa tu najviac inovatívnych podnikov, výskumných univerzít aj Slovenská akadémia vied.

 
„Bratislavská župa je miestom najväčšieho potenciálu pre absorpciu inovácií. Spracovali sme preto novú regionálnu inovačnú stratégiu kraja, ktorej hlavným cieľom je pomocou navrhnutých opatrení a priorít vybudovať výskumno-vývojový a inovačný región európskeho významu,“ uviedol predseda BSK Pavol Frešo. Štúdia s názvom "Rozvoj výskumno-vývojovej a inovačnej základne Bratislavského samosprávneho kraja v období 2014-2020" je priamou súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.
 
Nová regionálna inovačná stratégia bola spracovaná na základe metodiky „smart specialisation“ (iniciatíva Európskej komisie), ktorá má stanoviť priority na regionálnej úrovni a zvýšiť koncentráciu prostriedkov i ľudských zdrojov na zvolené prioritné oblasti. V rámci štúdie sú zvolené za priority oblasti materiálového výskumu, biotechnológií a informačno-komunikačné technológie. Koncentrácia na zvolené prioritné oblasti a správne nastavená podpora môže posunúť Bratislavský kraj medzi významné vedecko-výskumné regióny v európskom meradle.
 
Pripravuje sa tiež podpísanie spoločného memoranda medzi kľúčovými aktérmi v oblasti vedy, výskumu a inovácií na regionálnej i národnej úrovni, ktoré podporí závery spracovanej Regionálnej inovačnej stratégie BSK na obdobie 2014-2020. Prihliadať sa bude predovšetkým na tri zvolené prioritné oblasti vedy a výskumu, čím sa dosiahne regionálny konsenzus všetkých kľúčových aktérov v regióne a tiež sa koncentrujú finančné prostriedky a kapacity na oblasti s najväčším potenciálom rozvoja pre BSK.

Súvisiace dokumenty