Blindfriendly Pondelok 17. 6. 2019 | Meniny má Adolf Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj míňa na propagáciu 0,3% svojich výdavkov

Bratislavský samosprávny kraj čelí kritike Denníka N, ktorý tvrdí, že župa si svoje propagačné aktivity „načasovala“ na marcové parlamentné voľby. Tie však nemajú na fungovanie vyšších územných celkov vplyv.

 
Bratislavský samosprávny kraj minul v roku 2015 na propagáciu (inzercia, vydávanie novín,  podpora eventov) celkovo 386 tisíc € (po zaokrúhlení), čo je 0,3% z výdavkov kraja v uvedenom roku (112 660 000 €) a tieto výdavky boli v posledných rokoch približne na rovnakej úrovni.
Mediálna politika BSK je pritom podľa hodnotenia transparentnosti žúp „Otvorená samospráva 2015“ najlepšie hodnotenou agendou kraja. Získala 92,6 zo 100 možných bodov.
Pod nízku volebnú účasť vo voľbách do samosprávnych krajov ( v roku 2013 v II. kole volieb iba 11%) sa tradične podpisuje nízka informovanosť. To je jeden  z dlhodobo zdôrazňovaných argumentov.
Samosprávne kraje majú pritom zákonnú povinnosť informovať obyvateľov o svojej činnosti a aktivitách. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách je subjekt verejnej správy oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely“.
Výdavky na propagačné a inzertné aktivity Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) schvaľuje každoročne Zastupiteľstvo BSK v rozpočte samosprávneho kraja.
Tradičným informačným nosičom sú regionálne noviny. Tie nevydávajú všetky kraje. Niektoré si platia priestor v regionálnych periodikách. BSK vydáva 12 stranový mesačník Bratislavský kraj a ten vkladá do denníkov (okrem Denníka N), ktoré sa predávajú na území BSK (Plus 1 deň, Pravda, HN, Nový Čas a SME). Náklad na vloženie jedného ks novín je 0,84 €.
V novinách kraj pravidelne informuje o svojej činnosti, zrealizovaných alebo pripravovaných projektoch, dotačných schémach, školstve ako aj o pripravovaných spoločenských, kultúrnych a športových aktivitách v kraji. Na tento účel využíva spoluprácu s regionálnymi elektronickými médiami (televízie, portály a rádiá). Na dennej báze informuje kraj obyvateľov o svojej činnosti a aktivitách na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.
Popritom sa z dôvodu úspešného ukončenia projektov, ktoré sú realizované cez eurofondy alebo v zmysle PHSR 2014-2020, alebo pri predaji majetku objednáva priebežne inzercia vo vybraných médiách, zohľadňujúc tému, zásah na cieľovú skupinu a poskytovanú zľavu.  Buď ide o veľké investičné projekty ako zatepľovanie škôl, domovov sociálnych služieb, rekonštrukcie divadiel, obnova kultúrnych pamiatok, opravy ciest, oprava zdravotníckych zariadení a podobne, alebo ide o závažné spoločenské témy. Tými boli falšovanie receptov, chaos v zdravotníckych poplatkoch, výstavba novej nemocnice v BSK, či otvorenie bezpečného ženského domu.
Propagáciou a  informovaním sa kraj snaží zvýšiť záujem obyvateľov o samosprávny kraj a jeho kompetencie.