Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj nesúhlasí so zahusťovaním Ružinova

Vladimír Bajan v liste starostovi Ružinova Slavomírovi Drozdovi vyjadril svoj nesúhlas so zahusťovaním a výstavbou pri Štrkoveckom jazere.

 
Reagoval tak na Urbanistickú štúdiu zóny Štrkoveckého jazera, ktorá v dvoch variantoch predpokladá zástavbu tohto územia. Bratislavský samosprávny kraj ako vlastník a nájomca pozemkov v Ružinove nesúhlasí s navrhovanými riešeniami, predovšetkým s 1. variantom, ktorý predpokladá výškovú budovu na súčasnom parkovisku Úradu BSK. „Požiadal som starostu, aby rozvojové zámery prezentované v predmetnej urbanistickej štúdii boli prerokované s BSK“, povedal v tejto súvislosti V. Bajan.