Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj ocenil 20 pedagógov za ich záslužnú a obetavú prácu

 Pri príležitosti Dňa učiteľov dnes Bratislavský kraj ocenil 20 stredoškolských pedagógov. Ocenenie je vyjadrením vďaky, ktorým chce župa zvýrazniť zásluhy učiteľov na rozvoji vedomostných kvalít študentov stredných škôl v regióne.

 
„Nesmierne si vážim prácu učiteľov, ktorá je v dnešnej dobe nedostatočne ohodnotená a často krát nedocenená. Vďaka kvalitným učiteľom sú absolventi našich škôl plne pripravení zaradiť sa do pracovného života,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. 
 
„Naša budúcnosť je v našej mládeži. Akú budeme mať mládež, keď vyrastie, to značne záleží aj od toho, akých majú učiteľov na školách. Preto považujem za potrebné oceniť učiteľov, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme mali vzdelanú mládež, ktorá sa umiestni na trhu práce, ktorá nebude mať problémy s budúcim životom,“ uviedla podpredsedníčka kraja Gabriella Németh.
 
Ocenených vybrala komisia na základe nominácií riaditeľov stredných škôl v Bratislavskom kraji. Na Úrad BSK bolo doručených 28 návrhov. Komisia prihliadala na výnimočne výsledky daných učiteľov aj školy, rovnako na pracovné úspechy aj životné jubileá.
 
 
Zoznam ocenených:
1. PhDr. Veronika Bebjaková, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
2. Mgr. Jana Bohunická, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
3. Ing. Milan Ferenčík, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
4. Ing. Elena Imríšková, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava
5. Mgr. Alžbeta Ivanová, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
6. Mgr. Emília Jančušková, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
7. RNDr. Felicita Jankovičová, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
8. JUDr. Michal Janoš, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
9. RNDr. Mária Králová, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
10. Mgr. art. Táňa Lapinová, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava
11. Ing. Silvia Loffayová, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
12. PhDr. Viera Lojová, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
13. Mgr. Róbert Mezei, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
14. Štefan Obselka, Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
15. Ing. Rastislav Schön, Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska, Kostolná 3, Modra
16. Jozef Siekel, Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava
17. Mgr. Erika Turcsányová, Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
18. MUDr. Viera Vavreková, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
19. Ing. Eva Vicenová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
20. PhDr. Alena Vokounová, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava