Blindfriendly Pondelok 27. 5. 2019 | Meniny má Iveta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj pomôže obci Závod s pitnou vodou

Nevyhovujúci stav pitnej vody v obci Závod pomôže vyriešiť Bratislavský kraj. Župní poslanci odsúhlasili na piatkovom rokovaní zastupiteľstva dotáciu v hodnote 50 000 € na kúpenie technologickej linky na úpravu vody. Zvyšných potrebných 16 000 € zabezpečí obec zo svojho rozpočtu.

 
„Nie je možné, aby v 21. storočí bola v Bratislavskom kraji obec, ktorá nemá vo svojom vodovode pitnú vodu. Riešenie, ktoré sme našli, bolo nielen finančne dostupné, ale na mnohé roky zabezpečí obyvateľom zdravotne nezávadnú vodu v ich kohútikoch,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Obec Závod zásobuje obyvateľov pitnou vodou z obecného vodovodu od roku 1998. Už od začiatku sa v odobraných vzorkách vody nachádzali nadlimitné hodnoty amónnych iónov, mangánu a železa. Situácia bola riešená najskôr trojročnou výnimkou od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), následne na základe senzorických ukazovateľov výnimku odmietli. Obec žiadala peniaze na technologickú linku v rokoch 2012 a 2013 prostredníctvom Environmentálneho fondu, avšak žiadosti boli zamietnuté. Zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) vylúčili možnosť napojiť obec na zdroje patriace BVS pre technické problémy a neprimerané náklady. Takže jediné finančne dostupné riešenie je upraviť kvalitu vody priamo z obecného zdroja. Na základe technického stavu jestvujúcich zariadení a analýzy rozboru kvality vody úradom RUVZ bolo následne prevádzkovateľom verejného vodovodu obci Závod doporučené zakúpenie technologickej linky na úpravu pitnej vody, na ktorú už má obec Závod aj vydané stavebné povolenie. Použitím technologického postupu sa zredukujú nadlimitné koncentrácie mangánu, železa a amónnych katiónov tak, aby pitná voda v obci Závod vyhovovala norme.