Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj pomáha zabezpečiť náhradné sociálne služby pre klientov zo zariadenie podporovaného bývania, ktoré ukončuje prevádzku

Občianske združenie Pokojný domov ukončuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania na Komárovskej ulici v Bratislave, o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb požiadalo Bratislavský samosprávny kraj dňa 16.6.2014. Kapacita zariadenia je 20 klientov, ktorým BSK ponúka v prípade ich záujmu pomoc pri zabezpečení náhradnej sociálnej služby. Ide už o druhé zariadenie, ktoré takýmto spôsobom prevádzkoval Ľubomír Kolárik. Voči pánovi Kolárikovi je v súčasnosti vznesené obvinenie pre úmyselný zločin subvenčného podvodu.

 
Riaditeľka zariadenia podporovaného bývania Miriam Křížová zároveň kraju oznámila, že nedokáže zabezpečiť požadovanú odbornú stránku poskytovania sociálnej služby a odstúpila z pozície odborného garanta. Majitelia budovy, v ktorej zariadenie pôsobí, tiež župu informovali o výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy, tá končí k 2.7.2014. Občianske združenie Pokojný domov začalo poskytovať sociálne služby 25.11.2013 s kapacitou 20 ľudí.
 
Na BSK sa už niekoľko mesiacov obracajú klienti tohto zariadenia so žiadosťou o pomoc pri premiestnení do iného zariadenia ako aj zamestnanci zariadenia. V minulosti štatutárny zástupca Ľubomír Kolárik dal všetkým naraz výpoveď, potom ju stiahol. BSK ho preto opakovane vyzýval k plneniu si svojich povinností vyplývajúcich zo zákona. BSK pomáha každému klientovi, ktorý o pomoc požiadal, zabezpečil náhradné poskytovanie sociálnej služby a je pripravený pomôcť aj ostatným klientom zariadenia. Občianskemu združeniu Pokojný domov poskytlo dotáciu v roku 2014 aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 33 600 Eur.
 
Štatutárny zástupca Ľubomír Kolárik už predtým prevádzkoval iné občianske združenie, ktorému Bratislavský samosprávny kraj poskytoval finančné príspevky. Po zistení, že predložené doklady z poisťovní pánom Kolárikom v skutočnosti poisťovne nevydali, bolo začaté orgánom činným v trestnom konaní šetrenie a 20.5.2014 vydané uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci úmyselného zločinu Subvenčného podvodu voči Ing. Ľubomírovi Kolárikovi.