Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj sa s dopravcom dohodol mimosúdne, Slovak Lines zmodernizuje vozový park

Súčasťou dohody medzi BSK a spoločnosťou Slovak Lines, a.s. je aj predĺženie zmluvy pri zabezpečovaní autobusovej dopravy na území kraja. Pôvodne mala platiť od roku 2009 do roku 2017, po novom sa zmluva predĺži do roku 2021. Dopravca sa zároveň zaväzuje obnoviť autobusový park za viac ako 23 mil. € bez DPH. Podľa plánu sa vozový park rozrastie do roku 2016 o 130 nových nízkopodlažných autobusov a 13 súčasne využívaných vozidiel sa zmodernizuje.

 
Bratislavský kraj zaplatí dopravcovi Slovak Lines, a.s. 3,8 mil. € z fondu na optimalizáciu záväzkov. Ide o mimosúdne vysporiadanie medzi župou a dopravcom za vzniknuté nedoplatky za roky 2006 a 2008. Dohodu o urovnaní schválili krajskí poslanci na dnešnom zasadaní zastupiteľstva. Ak budú podmienky dohody splnené, spoločnosť Slovak Lines vezme späť žalobu voči kraju. Župan Pavol Frešo poznamenal, že ide o poslednú starú „ranu“. „Teší ma, že sa to podarilo uzavrieť spôsobom, že drvivá väčšina poslancov hlasovala „za“ napriek tomu, že sa to chystalo skoro dva roky a vliekol sa tam súdny spor, lebo s takouto záťažou nemôžete ísť do budúcnosti,“ povedal župan.
 
Slovak Lines, a.s. sa zaväzuje obnoviť vozový park tak, aby celková výška odpisov za autobusy (staré aj nové) využívané v prímestskej autobusovej doprave na území kraja nepresiahla 3 mil. € ročne.
 
Slovak Lines zabezpečuje autobusovú prímestskú dopravu v kraji, BSK jej za vykonané služby vo verejnom záujme platí úhradu straty. Spor sa týka obdobia za roky 2006 a 2008, kedy kraj celú stratu spoločnosti nezaplatil. Podľa podpredsedu kraja Martina Bertu bol za rok 2006 nedoplatok približne 1,9 mil. €, za rok 2008 cca 1,2 mil. €. Dopravcovi aj napriek výzvam na doplatenie nebola uhradená celá vykazovaná strata, uplatnil si preto svoje právo na súde. Ten vydal 13. augusta 2009 platobný rozkaz, ktorým kraj zaviazal stratu dopravcovi uhradiť vrátane úrokov z omeškania a trov. Kraj podal odpor voči vydanému platobnému rozkazu. V roku 2010 došlo k pokusu o mimosúdne vysporiadanie sporu, no neúspešne. K možnosti mimosúdneho vyrovnania sporu sa BSK opäť vrátil v roku 2012. Koncom roka 2012 dostal kraj súdne rozhodnutie, podľa ktorého mal zaplatiť istinu zhruba 4,5 mil. € a tiež úroky z omeškania a trovy. Celkovo tak mala župa uhradiť 7,6 mil. €. Napokon sa však podarilo dospieť k dohode medzi Bratislavským krajom a dopravcom na mimosúdnom vysporiadaní, ak obe strany dodržia stanovené podmienky.