Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj vďaka dotácii obnoví prístupový most do kaštieľa v Stupave

Bratislavský samosprávny kraj uspel pri uchádzaní sa o dotáciu z programu Obnovme si svoj dom, podprogram Obnova kultúrnych pamiatok v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR). Spolu 8-tisíc eur plánuje využiť na prípravu záchrany a obnovy národnej kultúrnej pamiatky prístupového mosta do kaštieľa v Stupave a vstupného portálu samotného kaštieľa.

 

 „Bratislavský kraj vyvíja maximálne úsilie pri obnove a zachovaní kultúrneho dedičstva. Aj napriek zložitej finančnej situácii sa snažíme správať ako zodpovedný vlastník národných kultúrnych pamiatok,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Pôvodne renesančný kaštieľ v Stupave bol upravovaný a dostavaný v polovici 18. storočia, rozšírený koncom 19. storočia. Bol postavený na základoch bývalého vodného hradu a postupne sa prestavbami a adaptáciami menil zo sídla pevnostného charakteru na obytné sídlo. S využívaním kaštieľa súviseli rôzne úpravy, ktoré výrazne zasiahli do pamiatkových hodnôt. Prístupový most do kaštieľa je jedným z mála dochovaných historických pôvodných prvkov, aj keď v havarijnom stave. Obnova mosta a portálu je teda zvlášť dôležitá pri snahe o záchranu historických originálov súčastí národnej kultúrnej pamiatky. BSK v minulosti opravil a vymenil časti okenných a dverných výplní a strechy, opravil fasádu kaštieľa, vykonal geodetické zameranie, pamiatkový výskum a statické posúdenie prístupového mosta. Nasledujúcimi nevyhnutnými krokmi na záchranu pamiatky sú aktivity podporené z dotácie MK SR, a to vypracovanie návrhu na reštaurovanie a realizačnej projektovej dokumentácie obnovy prístupového mosta do kaštieľa a vypracovanie návrhu na reštaurovanie vstupného portálu kaštieľa.
 
Bratislavský kraj financuje zdokumentovanie stavu pamiatok, výskum a následnú fyzickú záchranu, napríklad geodetické zameranie a pamiatkový výskum kaštieľa a parku v Malinove, synagógy v Senci či Kupeckého domuv Pezinku. BSK vyvíja aj ďalšie aktivity súvisiace s ochranou a propagáciou kultúrneho dedičstva – konferencie a podujatia pri príležitosti Dní kultúrneho dedičstva či Víkend otvorených parkov a záhrad.