Blindfriendly Štvrtok 18. 7. 2019 | Meniny má Kamila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj začína s kontrolou zariadenia

V ostatných dňoch dostal Bratislavský samosprávny kraj viacero podnetov na fungovanie neverejného poskytovateľa sociálnych služieb na území kraja, ku ktorým aj dnes pribudli ďalšie výpovede. Vzhľadom na charakter podnetov, začal BSK kontrolu v predmetnom zariadení.

 
"Do zariadenia posielame kontrolu. Druhým krokom, ktorý župa urobila, je, že sme sa spojili aj s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou, ktorá nám takisto prisľúbila podať pomocnú ruku,“ predstavil najbližšie kroky bratislavskej župy jej predseda Pavol Frešo.
 
Na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a na poslancov Národnej rady SR z hnutia Sme rodina sa minulý týždeň obrátilo viacero bývalých zamestnancov, ale aj súčasných klientov neverejného poskytovateľa sociálnych služieb z bratislavského kraja. Vzhľadom na charakter podnetov a aj na to, že ďalšie podnety na zariadenie pribúdajú, poveril predseda Bratislavského samosprávneho kraja kontrolnú skupinu na vykonanie ďalšej kontroly.
 
Bratislavský samosprávny kraj dnes začína kontrolu v zariadení neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Kontrola je zameraná na samotné poskytovanie sociálnej služby, ale aj na nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré župa zariadeniu sociálnych služieb pravidelne poskytuje a na zmluvné plnenia. Dôvodom urýchlenej kontroly sú najmä podnety, ktoré župe poskytujú aj samotní klienti. Výkon kontroly zo strany župy však vyžaduje súčinnosť štatutára zariadenia, ktorého zriaďovateľom nie je samosprávny kraj.
 
„Spolupráca s vedením zariadenia je kľúčová. Veríme, že štatutári zariadenia sociálnych služieb rozumejú tomu, že obvinenia vrhajú zlé svetlo nielen na nich, ale na všetkých poskytovateľov sociálnej služby v kraji,“ vysvetlila riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová.
 
Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 15 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. V roku 2016 im župa na zabezpečenie sociálnej služby poslala 16 035 621,04 eur a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom nie je, takmer šesť a pol milióna eur.