Blindfriendly Utorok 10. 12. 2019 | Meniny má Radúz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraje si vymieňali skúsenosti pri presadzovaní svojich priorít v Bruseli

 Odborný seminár o možnostiach a spolupráci európskych regiónov v štruktúrach Európskej únie zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj a Združenie európskych regiónov (Assembly of European Regions – AER). Stretnutia sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja zúčastnili zástupcovia samosprávnych krajov Slovenska.

 

Podľa Pascala Goergena, zástupcu Regiónu Brusel, hlas slovenských regiónov na bruselskej pôde je slabý, preto kraje by mali byť aktívnejšie pri pripomienkovaní strategických dokumentov. Veľmi zaujímavo predstavil úspechy svojho kraja pri vyrokovaní lepších dotačných podmienok pre svojich poľnohospodárov Doed Sijtsma z holandskej provincie Gelderland, pričom vyzdvihol, že bez členstva a aktívneho prístupu v AER, by sa im to asi nepodarilo. Spomenul sa aj príklad Rumunska, kde členmi AER je 38 regiónov a kvantita nezaručuje automatický úspech. Dôležitá je aj kvalita argumentov a dobrých nápadov.

Na seminári sa hovorilo aj o združením, jeho cieľoch a aktivitách, o možnostiach spolupráce so slovenskými regiónmi, kohéznej a poľnohospodárskej politike EÚ, ale aj o možnostiach lobbingu v Bruseli. Zástupcovia krajov otvorene diskutovali o výhodách a nevýhodách členstva, nakoľko Košický, Banskobystrický a Trnavský sú už členmi združenia AER. „Okrem členstva v našom združení je potrebný aj proaktívny prístup kraja pri pripomienkovaní strategických dokumentov, ako aj osobné stretnutia s členmi rôznych komisií v Bruseli alebo Štrasburgu,“ povedal Pascal Goergen.

AER (Assembly of European Regions – AER) so sídlom v Štrasburgu je najväčšia nezávislá sieť regiónov v širšej Európe (nielen EÚ), ktorá spája viac ako 270 regiónov z 33 krajín a 16 interregionálnych organizácií. Hlavným cieľom je spolupráca a lobbing za regionálne záujmy na európskej úrovni. Je to politický hlas regiónov a významný partner európskych a medzinárodných inštitúcií v hlavných otázkach regionálnych kompetencií.