Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Krajské školy privítajú v pondelok vyše tri a pol tisíca prvákov

V školskom roku 2013/2014 otvára Bratislavský samosprávny kraj na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vyše 150 nových tried. Na školách pribudnú odbory reagujúce na aktuálne potreby trhu práce a pripravuje sa aj vytvorenie ďalšieho centra odborného vzdelávania.

 
„Máme veľmi úzku spoluprácu so zamestnávateľmi, čoho výsledkom sú už tri funkčné centrá odborného vzdelávania, a to považujem za kľúčové,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Od septembra 2012 fungujú v kraji dve centrá excelentnosti – Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1 v Bratislave a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoj vidieka na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji. V máji k nim pribudlo tretie a kraj pripravuje aj spustenie ďalšieho. „Od 1. mája funguje centrum odborného vzdelávania na SOŠ Farského pre potravinárstvo. Stále pripravujeme centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel,“ informoval bratislavský župan, podľa ktorého kraj odborné školstvo nepodceňuje, čoho dôkazom sú práve dobre fungujúce centrá.
 
Od školského roka 2013/2013 majú školy v pôsobnosti BSK nové učebné a študijné odbory:
- mechanik strojov a zariadení, mechanik – mechatronik (SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA)
- výroba potravín (SOŠ Farského 9, BA)
- elektromechanik – telekomunikačná technika, elektrotechnika – elektronické zariadenia, mechanik elektrotechnik, elektromechanik – oznamovacia a    
  zabezpečovacia technika (SOŠ IT, Hlinícka 1, BA)
- obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, služby a súkromné podnikanie – marketing
  ( SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA)
- dizajn – priemyselný dizajn (ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta 11,  BA)
- mechanik hasičskej techniky (SOŠ, Kysucká 14, Senec)
- služby v cestovnom ruchu (Spojená škola, Ivanka pri Dunaji)
 
Pre učiteľov, ktorých platy často nepokryjú náklady na život, Bratislavský kraj tento rok vytvorí až osem ubytovacích jednotiek. Vzniknú na internáte SOŠ automobilovej J. Jonáša na Saratovskej ulici, prvé dva byty budú hotové do konca októbra. „Takýmto spôsobom sa snažíme pomôcť tým, ktorí by za iných okolností boli nútení zo školstva odísť. Napriek tomu, že je kríza a z objektívnych príčin nevieme realizovať žiadne veľké investície, pomôžeme učiteľom aspoň takto – v malom,“ povedal bratislavský župan.
 
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 57 stredných škôl, z toho 36 stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. V uplynulom školskom roku na nich študovalo spolu 19 567 žiakov. Žiaci zo škôl v pôsobnosti kraja sú do jeho diania aj zapojení. Žiaci sa podieľajú na podujatiach organizovaných Bratislavskou župou, kde majú nielen možnosť odprezentovať svoje výrobky, ale môžu nadobudnúť aj nové skúsenosti.