Blindfriendly Pondelok 22. 7. 2019 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Krajské zastúpenie v Bruseli bude aktívne aj tento rok

Cieľom fungovania Kancelárie BSK v Bruseli je využívanie príležitostí, ktoré členstvo v Európskej únii regiónu poskytuje. Zároveň sa zastúpenie BSK snaží o prezentáciu Bratislavského kraja ako turisticky príťažlivej destinácie a regiónu, do ktorého sa oplatí investovať.

 
„Naše zastúpenie v Bruseli má snahu mobilizovať subjekty v Bratislavskom kraji a podnietiť ich aktívny záujem o európske záležitosti. Jeho úlohou zároveň je predstavovať našu župu ako úspešný región s jasnou víziou rozvoja,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
V máji 2014 sa krajské zastúpenie v Bruseli odprezentuje na Konferencii v týždni trvalo udržateľnej energie Energy days, v spolupráci s Európskou komisiou a ostatnými slovenskými zastúpeniami v Bruseli bude organizovať kultúrne podujatie pri príležitosti pri príležitosti 10. výročia vstupu SR a ČR do EÚ a ako aktívny člen Výboru regiónov sa odprezentuje aj na Dni otvorených dverí EÚ inštitúcií Open Doors 2014. Hlavným zámerom podujatia je predstavenie turistického potenciálu, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónov.
Počas celého roka sa budú konať bilaterálne stretnutia k príprave nového programového obdobia 2014-2020 so zástupcami Európskej komisie, DG Regio, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, partnerskými regiónmi Dolné Rakúsko, Praha, Bavorsko a inými.
Začiatkom októbra sa uskutoční Európsky týždeň regiónov a miest Open Days 2014 – odborný seminár v Bruseli, na ktorom BSK spolu s ďalšími partnerskými európskymi regiónmi predstaví svoje aktivity. Na októbrovom podujatí Open Days University sa v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest zapojí univerzita z BSK do európskych univerzitných sietí.
Krajské zastúpenie v Bruseli pripravuje na rok 2014 aj sériu kultúrnospoločenských a odborných podujatí v spolupráci so Zastúpením mesta Praha v Bruseli a tiež vianočné podujatie spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ, Košickým samosprávnym krajom a Slovenskou katolíckou misiou v Bruseli.
Vlani v máji sa BSK v Bruseli v odprezentoval na Dni otvorených dverí európskych inštitúcií. V roku 2013 boli ústrednými témami podujatia Európsky rok občianstva, kultúrne dedičstvo, investičné a študijné možnosti a projekty financované zdrojmi EÚ. Podujatie navštívilo okolo 6-tisíc ľudí.
V júni zorganizovala Kancelária BSK v Bruseli spolu so zastúpením mesta Praha v Bruseli v Pražskom dome koncert Mira Žbirku pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej a Českej republiky. Bratislavský rodák sa predstavil pred približne 400 divákmi.
V septembri sa v bruselskom parku Bois De La Cambre uskutočnil festival jedla EAT!, na ktorom BSK reprezentovala Stredná odborná škola potravinárska Farského. Na podujatí študenti školy pripravovali tradičné regionálne jedlá.
V rámci októbrových Open days sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie Dobro došli – Chorváti v Čunove pod záštitou predsedu BSK a stáleho predstaviteľa SR pri EÚ. Na podujatí starostka Čunova Gabriella Ferenčáková otvorila fotografickú výstavu približujúcu túto mestskú časť. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Stáleho Zastúpenia SR pri EÚ. 
V decembri sa v Bruseli uskutočnil vianočný Koncert za zdravý rozum. Koncert bol súčasťou projektu organizovaného občianskym združením zrakovo postihnutých Ambrelo, ktoré prostredníctvom hudby predstavuje verejnosti svet nevidiacich umelcov a ukazuje, že handicap nie je bariérou. Koncert vznikol s finančnou podporou Vyšehradského fondu, Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja a v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bruseli a Slovenskou katolíckou misiou a konal sa v „slovenskom“ kostole Svätého srdca.