Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Laureátov ceny Samuela Zocha možno navrhnúť ešte do konca mesiaca

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj kraja a života jeho občanov

 
„Bratislavský kraj považuje za svoju česť, že môže oceniť tých, ktorí prispeli k jeho rozvoju a k šíreniu jeho dobrého mena. Tieto osobnosti si to zaslúžia o to viac, o čo väčšia pozornosť sa venuje ľuďom zo šoubiznisu, a o skutočných celebritách počuť veľmi skromne,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
 
Pošlite aj vy svoje návrhy na ocenenie a poďakujte sa tak osobnostiam v našom kraji. Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia alebo iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji.
Návrhy na udelenie ocenení treba posielať do 30. septembra 2013 písomne na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
 
aleboe-mailom na: nominacie@region-bsk.sk
Návrh musí obsahovať:
  1. životopis nominovaného
  2. dôvod na udelenie ocenenia BSK
  3. podpísaný súhlas nominovaného s udelením ocenenia
  4. kontakt na nominovaného
Viac informácií možno nájsť na stránke www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.