Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Malokarpatská knižnica v Pezinku oslavuje 60. výročie založenia

 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytuje svoje služby občanom už 60 rokov. V súčasnosti je registrovaných približne 3500 čitateľov. Knižnica je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja od roku 2002.

 
Podpredsedníčka BSK Gabriella Németh poďakovala všetkých, ktorí sa podieľali na existencii knižnice a formovali ju svojim umom, talentom, fantáziou a tak prepotrebným entuziazmom. „Som nesmierne rada, že vy, odborní knihovnícki pracovníci, pomáhate čitateľom zorientovať sa v spleti tisícok informácií a údajov, nachádzať vhodné zdroje a pramene, ako aj poznatky, fakty a informácie efektívne selektovať a zužitkovať,“ uviedla.
 
Knižnica obsahuje cca 92 tis. zväzkov kníh a špeciálnych dokumentov (audiovizuálne, elektronické), 110 titulov časopisov, regionálne dokumenty a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. Všetky dokumenty si čitatelia môžu vyhľadávať aj objednať cez on-line katalóg knižnice. Knižnica poskytuje odbornú metodickú a poradenskú pomoc 69 verejným knižniciam v Bratislavskom kraji (5 mestským, 9 profesionalizovaným a 55 neprofesionalizovaným obecným knižniciam v okresoch Senec, Malacky a Pezinok).
 
Malokarpatská knižnica organizuje rôzne besedy o knihách, autorské besedy, literárne a výtvarné súťaže, informačná výchova používateľov. „Osobitne si vážim prácu s detským čitateľom, kde sa v priestoroch knižnice zoznamujú s prostredím písaného slova a informácií, spoznávajú knihy, spoločne čítajú, prežívajú prečítané a vracajú sa do knižnice so svojimi rodičmi,“ doplnila vicežupanka. Medzi tradičné podujatia pre deti patria napríklad súťaž o kráľa detských čitateľov, marcový a letný literárny kvíz, vlastivedný kvíz Poznaj svoje mesto. Najväčšiu pozornosť si získalo netradičné podujatie ... noc v knižnici... .

V roku 2003 získala Malokarpatská knižnica ocenenie Mesta Pezinok a Medailu za zásluhy o rozvoj mesta udelenú primátorom. V tom istom roku bol kolektív pracovníkov knižnice ocenený Pamätným listom predsedu BSK. Knižnica sa zapája do projektov Ministerstva kultúry SR na získanie grantových finančných prostriedkov, viackrát bola úspešná v projektoch – EX LIBRIS a PRO SLOVAKIA, v ktorých získala finančné prostriedky na aktualizáciu knižničného fondu. Z eurofondov získala knižnica takmer 3 mil. korún ako nenávratný finančný príspevok na nový knižničný program a počítačové vybavenie.