Blindfriendly  16. 6. 2019 | Meniny má Blanka Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Metropoly a kraje V4 o pokračovaní eurofondov

 Bratislavský samosprávny kraj hostil na pôde svojej bruselskej kancelárie pracovný workshop s názvom „V4 Talks“. Témou konferencie bola budúcnosť kohéznej politiky EÚ. Podujatie bolo organizované v rámci platformy hlavných miest a regiónov Vyšehradskej skupiny.

 
„Dlhodobo udržiavame s našimi partnermi z hlavných miest a regiónov V4 úzky dialóg v otázke budúcnosti kohéznej politiky EÚ a jednotným hlasom komunikujeme aj smerom k inštitúciám EÚ. Kohézna politika EÚ, teda zjednodušene: čerpanie eurofondov,  predstavuje veľmi dôležitý zdroj verejných investícii na území nášho kraja. Aj napriek tomu, že možnosť bratislavskej župy čerpať fondy je z dôvodu klasifikácie ako viac rozvinutý región značne limitovaná. Je preto veľmi dôležité, aby sme aktívne a spoločne vstupovali do všetkých dôležitých debát v Bruseli, ktoré budú mať pre nás zásadný vplyv. Už dnes musíme bojovať o to, čo bude o tri roky,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.

Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli zorganizovala minulý týždeň workshop pre zástupcov miest a metropolitných regiónov V4. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia Európskej komisie, Európskeho výboru regiónov a stálych zastúpení pri EÚ z krajín V4. Predmetom diskusie bolo najmä postavenie metropolitných regiónov v rámci budúceho nastavenia kohéznej politiky EÚ. Tá patrí medzi kľúčové politiky EÚ a jej cieľom je vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi a zlepšenie kvality života obyvateľov. V súčasnom programovom období je na ňu vyčlenená približne tretina rozpočtu Únie. Pracovný workshop v Bruseli slúžil ako prípravné stretnutie pred nadchádzajúcim politickým summitom hlavných miest a regiónov, ktorý sa uskutočni vo Varšave začiatkom júna za prítomnosti primátorov a predsedov krajov z krajín V4.

„Prioritou Bratislavskej župy na budúce programové obdobie, je riešenie štrukturálnych problémov metropolitného regiónu ako doprava, životné prostredie a sociálna inklúzia. Bratislavský kraj, ako motor hospodárskeho rastu Slovenska, musí byť zároveň oprávnený aj na podporu v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou ako výskum a inovácie, vzdelávanie a podpora ľudského kapitálu,“ uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.