Blindfriendly Štvrtok 21. 11. 2019 | Meniny má Elvíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Multifunkčná aréna v Petržalke

Výberová komisia dnes akceptovala všetky tri ponuky konzorcií, uchádzajúcich sa o projekt multifunkčnej arény v Petržalke, víťaz vzíde z kombinácie toho najlepšieho z nich.

 
 
Každé z konzorcií má vo svojej ponuke niečo zaujímavé, preto komisia po posúdení ponúk a vyhodnotení kritérií nevylúčila žiadne z nich. Na druhej strane ani jedna z ponúk nie je podľa nastavených podmienok komplexná – „české“ konzorcium ponúka tak projektanta, ako aj realizátora a financujúcu banku, tá však požaduje spoluúčasť župy na financovaní haly, čo je pre ňu neprijateľné. Ďalšie dve ponuky zasa nezahŕňajú realizátora stavby.
 
Preto bude predstavenstvo Danube Arena a.s. rokovať so všetkými spoločnosťami a hľadať priestor na prípadný prienik jednotlivých čiastkových ponúk. Zároveň bude v rokovaniach upresňovať návrh konkrétnych vzťahov a detailov prípadnej spolupráce tak, aby výsledkom bolo konzorcium spoločností, ktoré zrealizujú projekt multifunkčnej arény tzv. projektovým financovaním bez použitia verejných zdrojov.
 
Na prelome júna a júla t.r. spoločnosť Danube Arena a.s. zverejnila ponukové konanie na konzorcium na zabezpečenie financovania, projektových prác ako aj dodávateľa samotnej stavby multifunkčnej arény v Petržalke. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 25 uchádzačov, v danom termíne sa prihlásili tri konzorciá :
  1. Skanska CZ a.s. Praha (stavebný dodávateľ), Vítkovice Revmont a.s. Ostrava (stavebný dodávateľ), Helika a.s. Praha (architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť), ktoré zároveň predložilo indikatívnu ponuku financovania od Českej exportnej banky
  2. HOK Sport architecture, Londýn (architektonický ateliér), AEG Londýn (operátor arény), AIC Leasing & Finanz AG, zastúpený AIC Group Bratislava (finančná skupina)
  3. HOK Sport architecture, Londýn (architektonický ateliér), AEG Londýn (operátor arény), EBVIS Group zastúpený EBVIS Venture Capital a.s. Bratislava (finančná skupina)