Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na integrované stratégie rozvoja obcí v kraji bolo podaných 42 žiadostí

V stredu uplynula lehota na predkladanie projektov na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí z Operačného programu Bratislavský kraj. Realizácia projektov je zameraná na regeneráciu sídiel, budovanie cyklistických trás a náučných chodníkov. Po prvýkrát bude môcť samospráva v Bratislavskom kraji komplexne obnovovať školy, škôlky a ich areály, či budovať nové komunitné centrá, zariadenia sociálnych služieb a denné stacionáre. Výzvu vo výške 14,1 mil. EUR vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v máji tohto roka.

 
„Príprava bola nesmierne zdĺhavá a náročná. Prvýkrát boli na Slovensku aplikované integrované stratégie, preto to bolo pre žiadateľov náročnejšie. Konečne môžeme opraviť strechy, vymeniť okná a zatepliť naše školy, tak ako to majú iné kraje už roky z eurofondov,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Nakoľko ide o nový, náročný systém prípravy projektov, odbor SORO pre OPBK a odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov na Úrade BSK aktívnym spôsobom pomáhali žiadateľom konzultáciami, výjazdmi na miesta realizácie, kontrolovali projektovú dokumentáciu a rozpočty.
 
Bratislavský kraj eviduje spolu 42 registrovaných žiadostí. Projekty sú zamerané predovšetkým na opravu a zateplenie škôl a zariadení sociálnych služieb. Svoje žiadosti predložili okresné mestá Pezinok, Senec, Malacky, Bratislavský kraj, mesto Bratislava a mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Rača, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. „Mrzí ma, že vedenie najväčšej mestskej časti - Petržalka, nevyužila možnosť zabojovať o 4 milióny EUR z eurofondov. A to napriek tomu, že pred rokom bolo iniciátorom sťažnosti, ktorá spôsobila opakovanie celého procesu predkladania a výberu integrovaných stratégií,“ doplnil župan.
 
K dnešnému dňu bolo z OPBK podporených 90 projektov pre samosprávu. Sú zamerané na obnovu a regeneráciu sídel, budovanie nových cyklotrás, prestupných terminálov, podporu integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji a elektronizáciu samosprávy. Z toho je už 45 projektov riadne ukončených. Úrad BSK kraja má z OPBK podporené tri projekty na budovanie integrovanej dopravy a jeden projekt na elektronizáciu samosprávy, spolu za 4,8 mil. EUR.