Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na medzinárodnej konferencii o Dunajskej stratégii zastupoval BSK podpredseda Nesrovnal

 Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Ivo Nesrovnal sa v rámci pripravovanej stratégie Európskej únie pre podunajské regióny zúčastnil na medzinárodnej konferencii venovanej otázkam dopravy, životného prostredia a energetiky.

 

Podujatie sa striedavo konalo vo Viedni a v Bratislave a jeho súčasťou bolo aj množstvo odborných seminárov, na ktorých prezentovali svoje predstavy o spoločnej budúcnosti podunajského priestoru predstavitelia regiónov, miest, akademickej a výskumnej obce z 21 štátov Európy, ako aj zástupcovia inštitúcií Európskej únie. Vyvrcholením podujatia bola záverečná panelová diskusia predstaviteľov Európskej komisie, zástupcov spolkových krajín Dolné Rakúsko a Viedeň, na ktorú vo svojom vystúpení nadviazal aj Johannes Hahn, komisár Európskej komisie zodpovedný za regionálnu politiku.

„Do volieb išla pravicová koalícia so sľubom, že posilní medzinárodný rozmer kraja a som rád, že nám tento sľub darí napĺňať,“ povedal Nesrovnal.

Nesrovnal vo svojich príspevkoch prezentoval predstavy nášho kraja o jeho ďalšom rozvoji, ktorý je úzko prepojený s našimi cezhraničnými partnermi. Preto aj pripravovanú Dunajskú stratégiu považuje z pohľadu BSK za vhodnú možnosť riešiť regionálne problémy aktívnym zapojením lokálnych aktérov a predovšetkým spoločnými cezhraničnými projektmi, ktoré budú zohľadňovať vzájomné špecifiká a ktoré napomôžu lepšiemu spoznávaniu a priblíženiu obyvateľov. Spolu s ďalšími účastníkmi diskusie sa zhodli na tom, že predovšetkým menšie projekty by mohli byť iniciátorom lepšieho porozumenia a začiatkom kvalitatívne nového vzájomného spolunažívania. Ako pozitívne príklady boli uvedené 2 najnovšie projekty iniciované Bratislavským samosprávnym krajom ako aj Hlavným mestom SR Bratislavou, a to cyklomost cez rieku Morava spájajúci územie Dolného Rakúska okolo zámku Schlosshof s mestskou časťou Devínska Nová Ves a podpis Memoranda o založení Podunajského vedomostného klastra, ktoré podpísali predstavitelia 12 rôznych inštitúcií nachádzajúcich sa na území Bratislavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Na záver konferencie sa uskutočnilo neformálne stretnutie podpredsedu BSK I. Nesrovnala s komisárom Európskej komisie J. Hahnom, ako aj rokovania s Johannou Mikl – Leitner, členkou vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko zodpovednou za európske záležitosti a sociálnu politiku a Rudolfom Schickerom, členom viedenskej mestskej rady, zodpovedným za oblasť rozvoja a územného plánovania. Na týchto stretnutiach sa dohodli na ďalších stretnutiach už v najbližšom období.