Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na sociálnoprávnu ochranu detí dal kraj viac peňazí ako vlani

 Bratislavský samosprávny kraj poskytol v tomto roku na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na území regiónu viac peňazí ako vlani. Z krajského rozpočtu bolo doteraz minutých 595 738 eur, čo je približne o 15 percent viac ako minulý rok.

 

„Som veľmi rád, že Bratislavská župa môže aj takouto formou pomôcť deťom, ktoré to potrebujú. Rovnako ma teší, že organizáciám a občianskym združeniam, ktoré pomáhajú deťom, je v rozpočte kraja na tento rok určených viac peňazí ako minulý rok,“ povedal župan Pavol Frešo. Bratislavská župa finančne podporila 21 subjektov, napríklad občianske združenia Brána do života, Detský fond SR, Alianciu žien Slovenska, Slovenský výbor pre UNICEF, Domov – Dúha, Odyseus, Labyrint, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, aj združenie Pomoc ohrozeným deťom. V prípade troch subjektov boli peniaze v celkovej sume 33 198 eur poskytnuté aj na sociálny program Bratislavského kraja, Centrum pre rodiny v kríze. Finančné príspevky boli poskytnuté na riešenie krízovej životnej situácie, v ktorej sa ocitlo dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba, ďalej na oblasť práce s deťmi a mládežou, oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti, oblasť drogovej a inej závislosti, oblasť pobytovej formy pomoci cez krízové strediská a resocializačné strediská.

Minulý rok kraj finančne podporil 23 subjektov vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území regiónu sumou 518 526 eur. Viaceré, už spomínané organizácie, boli medzi nimi. Trom subjektom v rámci sociálneho programu BSK Centrum pre rodiny v kríze bol poskytnutý príspevok v hodnote 24 900 eur.

V roku 2011 Bratislavský samosprávny kraj finančným príspevkom pokryl v rámci regiónu 45 miest pre klientov troch krízových stredísk, v roku 2010 to bolo 44 miest. V roku 2011 a v roku 2010 Bratislavský kraj finančným príspevkom pokryl v rámci regiónu 26 miest pre klientov dvoch resocializačných stredísk.