Blindfriendly Sobota 25. 1. 2020 | Meniny má Gejza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na športové dotácie prišlo takmer 500 žiadostí za 8 mil. eur

 Posledné dva programy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sú od stredy uzavreté. Elektronicky požiadalo o dotáciu v oblasti na podporu športu a mládeže takmer 500 žiadateľov a o dotáciu pre rozvoj vidieka sa elektronicky hlási 49 projektov.

 
„Záujem o rozvoj a podporu športu v kraji je enormný. Nie všetkých dokážeme uspokojiť, ale verím, že v komisii odborníkov, ktorá bude projekty posudzovať, kde sú napr. Ján Filc, Matej Beňuš alebo Mária Mračnová, rozhodne čo najspravodlivejšie a najlepšie, vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja zverejnil 9. novembra 2016 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017. V štyroch oblastiach je pre žiadateľov alokovaných celkom 1 996 800 €.
V decembri 2016 boli uzatvorené výzvy pre projekty v oblasti kultúry a turizmu a 11. januára 2017 sa uzavrela výzva na podporu športu a mládeže a na rozvoj vidieka. Elektronicky sa prihlásilo 460 žiadostí v oblasti podpory športu a mládeže a o dotáciu pre rozvoj vidieka prejavilo v elektronickom systéme záujem 42 žiadateľov.
Všetky žiadosti na získanie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017 na podporu športu a mládeže a na rozvoj vidieka prechádzajú formálnou kontrolou, aby sa zistilo, či splnili všetky podmienky a náležitosti. Následne budú posúdené odborníkmi z každej oblasti v odbornej hodnotiacej komisii, ktorej odporúčania budú podkladom pre župných poslancov.