Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Na Úrade BSK budú hovoriť o drogových závislostiach a prevencii

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sa na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutoční v stredu o 9:00 konferencia pod názvom „Drogové závislosti v Bratislavskom kraji“.

 
Cieľom konferencie je informovať koordinátorov drogovej prevencie na stredných školách v  pôsobnosti kraja o škodlivých účinkoch drog ako aj o účinných formách prevencie drogových závislostí.
 
„Protidrogová stratégia musí byť založená na dostupných informáciách, objektívnych údajoch a získaných skúsenostiach,“ poznamenal župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že dôležité je aj zabezpečenie spoločných koordinovaných postupov orgánov a inštitúcií verejnej správy s cieľom zvyšovať účinnosť prijatých opatrení na národnej a regionálnej úrovni.
 
Spoločné úsilie musí byť zamerané na účinnú prevenciu, aby sa zvýšil vek prvého experimentovania s drogami, znížila spotreba všetkých typov drog, aby sa redukovali riziká a škody a zabezpečila dostupná liečba. „Plnenie uvedených zámerov vyžaduje komplexný prístup založený na nezastupiteľnosti a rovnocennosti jednotlivých zložiek protidrogovej politiky,“ dodal Pavol Frešo.