Blindfriendly  17. 11. 2019 | Meniny má Klaudia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nálepky sa stretli s pozitívnou odozvou

 Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v označovaní ambulancií a lekární nálepkami, ktoré majú župou vydané platné povolenie. Ide tak o iniciatívu označenia a viditeľnej identifikácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

„Prvými nálepkami sme minulý týždeň označili ordinácie v Poliklinike Karlova Ves. Včera sme oslovili hromadným mailom všetkých poskytovateľov a stretávame sa len s pozitívnym ohlasom, či už u lekárov alebo lekárnikov. Nálepku posiela župa poštou alebo si ich môžu prísť vyzdvihnúť aj osobne na odbor zdravotníctva BSK. Zatiaľ požiadalo o zaslanie nálepky pre označenie ambulancie 115 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ informoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.


Bratislavská župa spustila iniciatívu minulý piatok. Jej cieľom je jasne označiť a identifikovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým vydala povolenie, rozšíriť povedomie pacientov a zamedziť tomu, aby sa objavovali prípady falošných lekárov či zdravotníckych zariadení.
Nalepenie nálepky na svoju ambulanciu či lekáreň je na dobrovoľnej báze. Ponúknutá bola všetkým zdravotníckym zariadeniam, ktoré splnili zákonom stanovené podmienky a majú Bratislavským samosprávnym krajom vydané platné povolenie. Na nej pacienti nájdu kód – identifikátor každého zariadenia, ktorý si zároveň môžu overiť na stránke http://www.e-vuc.sk a zistiť tak, či dané zdravotnícke zariadenie má platné povolenie. Na území Bratislavského samosprávneho kraja momentálne funguje takmer 4 200 zdravotníckych zariadení a vyše 200 lekární.
Všetkým poskytovateľom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a Domu ošetrovateľskej starostlivosti (spolu v počte 24) pošle nálepky s označením sestra samosprávneho kraja.

V prípade vydávania a zasielania nových povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia budú nálepky pre poskytovateľov prikladané priamo do obálky spolu s vysvetľujúcim listom.