Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Národný park s podporou Karlovej Vsi a Ružinova

 Poslanci miestnych zastupiteľstiev bratislavských mestských častí Karlova Ves a Ružinov sa pridali k župným poslancom a k poslancom Petržalky a bratislavského Starého Mesta a vyjadrili podporu iniciatíve vzniku Národného parku Podunajsko. Ten by mal spojiť existujúce chráneného územia od sútoku Moravy až po sútok Dunaja a Ipľa.

 

„Podpora miestnej samosprávy je dôležitým oporným bodom v našej snahe o vznik Národného parku Podunajsko. Jednou z našich podmienok jeho vzniku je rozvoj možností turistiky a rekreácie na území národného parku,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí Karlova Ves a Ružinov na svojich dnešných zasadnutiach vyjadrili jednoznačnú podporu iniciatíve vzniku Národného parku Podunajsko. Pridali sa tak k podpore staromestských a petržalských poslancov.
Národný park Podunajsko podporila aj hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislavy Ingrid Konrad, vedeckí pracovníci Geografického ústavu SAV, Botanického ústavu SAV, Ústavu krajinnej ekológie SAV a Ústavu ekológie lesa SAV, riaditelia národných parkov Donau–auen a Podyjí, ale aj vedenie Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Slovenskej ornitologickej spoločnosti a Ochrany dravcov na Slovensku. Podporu iniciatíva našla aj u dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Milana Triznu.
Národný park Podunajsko by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja (Devínska Kobyla, Slovanský ostrov, Sihoť) cez Bratislavu (Bratislavské luhy), Dunajské Luhy až po sútok Dunaja a Ipľa. Celková rozloha by mala byť 8 332,98 ha. Vyhlásenie Národného parku Podunajsko má viesť najmä k záchrane a k zachovaniu zvyškov ohrozených biotopov pôvodných porastov lužných lesov, na ktoré sú viazané aj vzácne druhy živočíchov.