Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Navrhnite osobnosti Bratislavského kraja

Každý rok udeľuje Bratislavská župa Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj regiónu, zvýšenie kvality života jeho občanov alebo ho úspešne reprezentujú. Laureátov ceny možno navrhnúť do konca augusta. Prihlasovací formulár a bližšie informácie sú na stránke www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.

 
„Tieto ocenenia sú poďakovaním všetkým tým, ktorí nás úspešne reprezentujú a prispievajú k rozvoju Bratislavskej župy. V našom regióne je množstvo ľudí ale aj organizácií, ktoré si to zaslúžia,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Návrhy na ocenenia kandidátov, ktorých prínos pre kraj a pre obyvateľov župy považujú za mimoriadny, či už v školstve, kultúre, športe, vede  alebo inej oblasti, môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia alebo iné organizácie so sídlom v BSK. Ocenenia môžu byť udelené tak osobám, ako aj organizáciám.
 
Návrhy na udelenie ocenení treba posielať písomne na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
aleboe-mailom na:nominacie@region-bsk.sk
 
Návrh musí obsahovať:
  1. životopis nominovaného
  2. dôvod na udelenie ocenenia BSK
  3. podpísaný súhlas nominovaného s udelením ocenenia
  4. kontakt na nominovaného