Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nemecký systém sociálnych služieb môže byť vzorom pre Bratislavský kraj

Informácie o tvorbe sociálnej siete v Nemecku a jej financovaní získal Bratislavský samosprávny kraj počas návštevy sociálnych zariadení. Riaditeľku odboru sociálnych služieb BSK Milušu Budayovú oficiálne prijal primátor Staßfurtu René Zok.

 
Riaditeľka Budayová prijala pozvanie pána Labudde, riaditeľa zariadenia Lebershilfe, ktoré zastrešuje sociálne zariadenia v oblasti Böderland. Spolu s delegáciou zo Slovenska navštívila viaceré zariadenia sociálnych služieb, počas ktorých sa zaujímala predovšetkým o sieť sociálnych zariadení, zabezpečenie poskytovaných služieb, o počet občanov v zariadeniach a k tomu nastavený personálny kľúč, ako aj o riešenie aktivít klientov vo voľnom čase. Zaujímavým poznatkom bola kvalita riadenia všetkých inštitúcií na území o rozlohe cca 40 km jedným riadiacim manažmentom i to, že financovanie všetkých sociálnych služieb bolo riešené cez jedno riaditeľstvo. Ďalším rozdielom medzi slovenským a nemeckým systémom v sociálnej oblasti bola odbornosť zamestnancov, ktorí v Nemecku nie sú úzko špecializovaní, ale majú širšiu náplň pracovných činností, a tým dokážu kvalitnejšie poskytnúť sociálne služby.
 
Delegáciu okrem pani Budayovej tvorili riaditeľka zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Domova sociálnych služieb Hestia v Pezinku pani Ľubica Vyberalová, zástupcovia republikovej centrály i krajských združení organizácie Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a zástupcovia sebaobhajcov. Spolu navštívili zariadenia chráneného bývania pre občanov s intenzívnou podporou, s menej intenzívnou podporou a ambulantnou podporou, chránené dielne, denný stacionár pre občanov s ťažkým mentálnym postihnutím, zariadenie pre ženy s mentálnym postihnutím s deťmi, terapeutické centrum pre občanov s psychiatrickou diagnózou, integrovanú škôlku a diagnostické centrum pre rannú starostlivosť.