Blindfriendly  20. 5. 2018 | Meniny má Bernard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Nemocnicu v Malackách zrekonštruujú za 4,5 mil. eur

 Nemocnicu v Malackách čaká rozsiahla rekonštrukcia za 4,5 mil. eur. Dohodu o jej spoločnom financovaní so spoločnosťou Nemocničná a.s., ktorá je nájomcom nemocnice, schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Podľa navrhovanej dohody sa Bratislavský samosprávny kraj bude podieľať na rekonštrukcii sumou 2,2 mil. € a spoločnosť Nemocničná a.s., ako nájomca objektu, sumou 2,3 mil. €. Časový harmonogram renovácie predpokladá jej realizáciu v rozsahu maximálne jedného roka s tým, že rekonštrukcia sa uskutoční po etapách tak, aby počas jej realizácie nedošlo v nemocnici k úplnému prerušeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Cieľom pripravovanej rekonštrukcie nemocnice v Malackách je zvýšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti v okrese, ale aj v celom regióne Záhoria. „Ide o nákladnú investíciu, preto sme v návrhu rozpočtu kraja na rok 2011 vyčlenili na nemocnicu v Malackách 1,25 milióna eur. Zvyšná úhrada nákladov za rekonštrukciu v sume 950-tisíc eur bude vyčlenená v rozpočte na rok 2012. Dôležité je však povedať, že rekonštrukciou zvyšujeme hodnotu nášho majetku,“ povedal župan Pavol Frešo. Plánované stavebné úpravy nemocnice budú zahŕňať rekonštrukciu komplexu operačných sál v hodnote 1,25 mil. €, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny za 670-tisíc € a centrálneho príjmu v sume 280-tisíc €.

„Operačné sály nemocnice v Malackách sú v podstate v pôvodnom stave tak, ako boli vybudované v 70-tých rokoch. Nároky na hygienu prostredia a manažment pacienta na operačných sálach sa odvtedy výrazne zmenili. Táto rekonštrukcia zabezpečí splnenie kritérií zadefinované vyhláškou Ministerstva zdravotníctva zo septembra 2008,“ povedal Peter Kalenčík, riaditeľ Nemocnice v Malackách. Ide napríklad o požiadavku špecifickej vzduchotechniky, zabezpečujúcej vykurovanie a chladenie sál s presnou špecifikáciou kvality, kvantity ako aj systému prúdenia vzduchu dodávaného do sál. Ďalšia časť rekonštrukcie bude podľa Kalenčíka zahŕňať vybavenie zrekonštruovaných častí prístrojovou technikou za 2,3 milióna eur, ktorú na základe dohody o spoločnom postupe zabezpečí spoločnosť Nemocničná, a.s. +