Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nový školský rok, nové priestory, 90. výročie

2. septembra 2009 sa pre študentov Konzervatória na Konventnej ulici v Bratislave, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, začne nový školský rok v kompletne zrekonštruovaných priestoroch. Slávnostné otvorenie nielen školského roka ale i zrekonštruovanej budovy sa uskutoční o 11,30 hod. za prítomnosti vzácneho hosťa, prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Symbolicky dostáva pedagogický zbor i študenti tento darček v roku, kedy Konzervatórium oslavuje 90. výročie svojho vzniku.

 
Rekonštrukcia začala v marci 2008, pričom mala byť ukončená až v decembri t.r. Podarilo sa to však už skôr a tak študenti budú môcť využívať nové priestory už od začiatku školského roka.
Budova prešla kompletnou rekonštrukciou, ktorá však rešpektuje prevládajúci sloh – neorenesanciu. Pri realizácii sa zachovali špecifické prvky budovy (šírky schodišťových ramien, šírky chodieb, výšky miestností, poloha dverí a ich výšky...), základy a suterénne murivo sú vybudované z lomového kameňa a tehál (vidieť v šatni koncertnej sály v suteréne), schodisko je dvojramenné votknuté do schodiskových múrov, stupne sú kamenné a obnovené do pôvodnej podoby, zábradlie je kované s výraznou ornamentikou. Zábradlie sa podarilo obnoviť podľa posledného pôvodného kusu, ktorý zachránil školník konzervatória. Vnútorné priečky sú zo sadrokartónovej konštrukcie s hodnotou indexu stavebnej nepriezvučnosti 69 dB, všetky okná sú nové, ale všetky funkčné pôvodné dvere zostali zachované, umelecky a remeselne obnovené vrátane pôvodnej farebnosti.
Zaujímavosťou je vstup do konzervatória na čipové karty.
Časť suterénnych priestorov bude využitá ako koncertná sála so zázemím (šatňa, sociálne zariadenia) a malá klubovňa. Učebne sú prispôsobené na individuálnu výučbu učiteľa s jedným študentom.
Rekonštrukcia dosiahla celkové náklady 5,7 mil. Eur, z čoho polovicu predstavoval úver od Európskej investičnej banky.
Od septembra bude mať teda nielen 104 prvákov ale aj viac ako štyri stovky ďalších študentov k dispozícii moderné učebne v nádherných historických priestoroch, hodných umenia, ktorému sa učia.
Nielen to, že sa nám podarilo sanovať historickú pamiatku, ale aj radosť a uznanie pedagógov a splnené očakávania absolventov i terajších študentov ma utvrdzujú v tom, že naša námaha i vynaložené financie stáli za to. Už teraz sa teším aj na ukončenie rekonštrukcie Gymnázia na Grosslingovej,“ povedal v tejto súvislosti Vladimír Bajan, predseda BSK.
Konzervatórium v Bratislave sídli v troch budovách. Na Tolstého 11 sídli riaditeľstvo a všeobecno-vzdelávacie predmety, ako aj niektoré individuálne predmety. Tu je aj organová a koncertná sieň. V susedstve je budova na ul. Mateja Bellu, kde okrem stravovacích priestorov sú triedy pre oddelenie HD. V neďalekej budove na starobylej Konventnej ulici sídlia spevácke, sláčikové, korepetičné, akordeónové a ďalšie oddelenia. Počas rekonštrukcie budovy na Konventnej bola výučba zabezpečená v priestoroch Základnej umeleckej školy na Topoľčianskej ul. v Petržalke, v priestoroch ZUŠ na Karloveskej ul. a v Jazykovej škole na Palisádach.
 
V stredu 2. septembra sa otvoria brány škôl aj v ďalších školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 167 tried začne navštevovať celkovo 3 927 prvákov. V 15 gymnáziách, ktorých zriaďovateľom je BSK, bude v prvom ročníku študovať 790 žiakov v 32 triedach. Do 43 stredných odborných škôl nastúpi v novom roku do 135 tried spolu 3 137 študentov. Viaceré zo škôl taktiež prešli za prvý polrok a počas prázdnin opravami striech, vykurovacích systémov, rozvodov vody a elektriny, výmenami okien, opravou podláh a podobne v hodnote viac ako 4 mil. Eur.