Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O ďalšom rozvoji dunajského priestoru aj za aktívnej účasti BSK

 Dňa 17. mája 2010 sa na viedenskej radnici za účasti podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Iva Nesrovnala uskutočnilo výročné rokovanie pracovného spoločenstva dunajských regiónov ARGE DONAULĀNDER.

 

Pracovné spoločenstvo vzniklo pred 20. rokmi na základe iniciatívy rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Viedeň, na jeho aktivitách sa podieľa 38 regiónov Európy pozdĺž rieky Dunaj. Spoločenstvo predstavuje potenciál 75 miliónov obyvateľov Európy, ktorých spájajú spoločné aktivity.

Predseda krajinskej vlády Dolného Rakúska Dr. Erwin Pröll vo svojom vystúpení zdôraznil, že k doterajším prioritám, t.j. spoločné projekty a s tým súvisiace potrebné finančné prostriedky, je čoraz viac dôležité zaradiť aj budovanie osobných väzieb medzi obyvateľmi prihraničných regiónov tak, aby rozvoj týchto území bol naplnený aj duchovným rozmerom. Je preto rád, že k týmto novým vzťahom prispeje aj vybudovanie nového mosta cez rieku Morava, ktorý spojí Bratislavu so zámkom Schlosshof. Na tom sa dohodli Erwin Pröll s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom na marcovom stretnutí.

Primátor Viedne Michael Häupl vyjadril presvedčenie o význame a neoddeliteľnom príspevku európskych regiónov k tvorbe európskych politík a k zvládnutiu súčasných výziev. Häupl verí, že k tomuto výraznou mierou napomôže aj pripravovaná Dunajská stratégia Európskej únie.

Podpredseda BSK Ivo Nesrovnal vo svojom príspevku zdôraznil, že pre nové vedenie Bratislavského kraja je spolupráca so susediacimi regiónmi absolútnou prioritou, a preto aj členstvo v pracovnom spoločenstve ARGE DONAULĀNDER je z pohľadu nášho regiónu prirodzené. Nesrovnal verí, že bude v čo najkratšom termíne potvrdené aj formálne.

Bratislavský kraj sa v súčasnosti intenzívne venuje vypracovávaniu priorít Dunajskej stratégie EÚ, kde z pohľadu slovenských regiónov je cezhraničná spolupráca neodmysliteľnou súčasťou jej úspešného napĺňania. “Dovoľujem si touto cestou pozvať zástupcov ARGE DONAULÄNDER na medzinárodný workshop Dunajského vedomostného klastra, iniciátorom založenia ktorého je Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. Budem veľmi rád, keď si v Bratislave 2. júna budeme mať možnosť vzájomne konfrontovať naše názory tak, aby tieto boli transformované do spoločných projektových výstupov ešte viac zbližujúcich obyvateľstvo pozdĺž rieky Dunaj,“ zdôraznil na záver svojho vystúpenia podpredseda BSK Nesrovnal.