Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O prejavoch Alzheimerovej choroby a jej včasnom diagnostikovaní

O chorobách duševného zdravia a poruchách pamäti prednášali odborníci ambulantným psychiatrom a lekárom prvého kontaktu, ktorí majú nezastupiteľné miesto vo včasnej diagnostike duševných ochorení.

 
Všetko sa udialo vo štvrtok 16. októbra na odbornom seminári „Diagnostika porúch pamäti a Alzheimerovej choroby“, ktorý BSK pripravil v spolupráci s Psychiatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárenskej spoločnosti, Centrom MEMORY a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave.
 
Prednášajúci lekárov informovali o laboratórnych a zobrazovacích diagnostických metódach duševných ochorení so zameraním na Alzheimerovu chorobu a o súčasných možnostiach liečby pacientov s touto chorobu. Zdôraznili kľúčové postavenie včasného zistenia prvých príznakov porúch pamäti v ambulanciách lekárov primárneho kontaktu a ich spoluprácu s odborným lekárom, pretože včasná diagnostika významne ovplyvňuje ďalší priebeh ochorenia, manažment liečby i mieru zaťaženia rodinných príslušníkov pacienta.
 
Prednášajúcimi boli MUDr. Oľga Veselá, CSc. – lekár Bratislavského samosprávneho kraja (Plnenie Národného programu duševného zdravia v BSK); MUDr. Lívia Vavrušová, PhD. (Diagnostika demencií a súčasné možnosti liečby demencií so zameraním na Alzheimerovu chorobu); MUDr. Peter Kosoň, PhD. (Moderné laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia pri diagnostike demencií); PaedDr. Mária Čunderlíková (Včasná diagnostika porúch pamäti v Centre MEMORY); Ing. Alžbeta Veselá (Pomoc rodinám prostredníctvom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti); MUDr. Elena Žigová (Včasný záchyt demencie v ambulancii praktického lekára).
 
Podobné konferencie, semináre a prednášky, najmä pre odbornú verejnosť, organizuje BSK pravidelne, čím plní „Národný program duševného zdravia“ v Bratislavskom kraji. V rámci tohto programu pripravuje aj na rok 2009 ďalšie vzdelávacie aktivity zaoberajúce sa problematikou duševných chorôb. A to najmä z dôvodu nedostatočného informovania odbornej i laickej verejnosti, ktoré vedie k slabej výchove a vzdelávaniu v oblasti duševného zdravia. BSK má za cieľ podporovať informovanosť spoločnosti a tým zlepšovať kvalitu života ľudí a zabrániť zbytočnému nárastu duševných porúch.