Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O realizáciu Danube Areny je veľký záujem

Keď Bratislavský samosprávny kraj kúpil koncom minulého roka pozemky v Petržalke, kde má vyrásť športovo-oddychový komplex vrátane multifunkčnej arény, rokoval s fínskou spoločnosťou Yokerit, za ktorou je niekoľko podobných arén v Európe. Dnes, po viacerých rokovaniach, po zadefinovaní parametrov arény na základe štúdie uskutočniteľnosti, si zo záujemcov o realizáciu multifunkčnej arény bude môcť zrejme vyberať.

 
Multifunkčná hala, známa zatiaľ pod pracovným názvom Danube Arena, bude čisto komerčným projektom, ktorý nebude financovaný z verejných zdrojov. O to zložitejšie a náročnejšie sa celý projekt pripravuje - Investor – Danube Arena a.s. - hľadá také možnosti a také spoločnosti, ktoré zabezpečia nielen dodanie projektov, technológie a samotnej stavby, ale aj financovanie celého projektu. V ostatných mesiacoch sa napriek (alebo vďaka?) svetovej hospodárskej kríze o tento projekt zaujímali viaceré subjekty. Preto Danube Arena a.s. vypísala ponukové konanie na vypracovanie architektonického návrhu, stavebného dodávateľa arény a poskytovateľa externých finančných prostriedkov, prípadne prevádzkovateľa. Podklady si do 10. júla vyzdvihlo až 14 záujemcov. Výsledky porovnávania ponúk, kde bude rozhodovať architektonická kvalita ideového návrhu, cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie, cena realizácie stavby, dĺžka doby výstavby ale aj referencie záujemcov, by mali byť známe do konca augusta t.r. Následne bude možné ihneď začať so stavebným konaním. V podkladoch pre ponukové konanie sa okrem iného uvádza, že s výstavbou novej multifunkčnej arény Danube Arena Bratislava-Petržalka je potrebné začať v roku 2009 s predpokladaným ukončením v roku 2011.
 
Dabube Arena by mala mať kapacitu od 12 tisíc miest v prípade hokejového zápasu až po 15 tisíc miest v prípade koncertu. Mala by zabezpečiť približne 100 podujatí ročne – volejbal, basketbal, atletika, krasokorčuľovanie, tenis, motokros, hudobné koncerty, divadelné predstavenia, výstavy a podobne.
Športovo-oddychový areál má právoplatné územné rozhodnutie z decembra 2008.
 
Okrem multifunkčnej arény by v tomto areáli mala vyrásť aj plaváreň, ktorá bude financovaná zo zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja a pôžičky z Európskej investičnej banky - tú poslanci BSK schválili ešte v roku 2008. V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia pre výberové konanie na realizátora tohto projektu.