Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O veľké dotácie možno požiadať už len do pondelka

Na dotácie má Bratislavský kraj tento rok vyčlenených 270 000 eur. Žiadosti o dotácie nad 2 500 eur možno podávať ešte necelý týždeň, žiadosti o malé dotácie, do 2 500 eur, možno podávať priebežne až do konca septembra.

 
„Dotácie tento rok opäť prerozdelíme medzi tých, ktorí našu pomoc vyslovene potrebujú. Pritom poskytneme radšej viac menších dotácií. To považujem za relevantnejšiu pomoc, ako keby sme všetky peniaze dali na jeden projekt,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
 
Dotácie slúžia na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré rozvíjajú novátorské a netradičné aktivity v regióne či podporujú rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb v kraji. Dotácia môže byť poskytnutá aj na ozdravenie a ochranu životného prostredia, zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva na území BSK, môžu sa jej prostredníctvom spolufinancovať projekty podporované z fondov Európskej únie, organizovať vzdelávacie aktivity, kultúrne podujatia či spomienkové akcie. Dotáciu kraj poskytuje aj na organizovanie športových podujatí a športových súťaží alebo účasť na nich v Slovenskej republike aj v zahraničí.
 

Minulý rok Bratislavská župa podporila 168 projektov, pričom prerozdelila spolu 240-tisíc eur. Najvyššiu dotáciu, 5-tisíc eur, dostala ZŠ a MŠ Riazanská na podporu športových aktivít pre žiakov a širokú verejnosť. Tou istou sumoukraj zadotoval Klub vodného póla Bratislava, ktorý peniaze dostal na projekt rekonštrukcie na kúpalisku Matadorka. Asociácii Skateboardingu Slovenskej republiky prispela Bratislavská župa rovnakou sumou na krytý skatepark. Ďalších 5-tisíc eur dostal Slovenský stolnotenisový zväz na rekonštrukciu a debarierizáciu národného stolnotenisového centra a rovnakou sumou kraj zadotoval aj Ružinov – mestská časť peniaze dostala na revitalizáciu verejného priestranstva na Banšelovej ulici.