Blindfriendly Piatok 20. 9. 2019 | Meniny má Ľuboslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O veľké dotácie pre rok 2014 možno požiadať do piatka

Bratislavská župa podporí dotáciami verejnoprospešné, kultúrne či športové projekty aj budúci rok. Žiadosti o dotáciu nad 2500 eur pre rok 2014 môžu záujemcovia podať najneskôr do piatka 15. novembra.

 
„Celé štyri roky sa riadime heslo, že radšej poskytneme viac menších dotácií, ako keby sme všetky peniaze dali na jeden projekt. To považujem za relevantnejšiu pomoc,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol, dotácie slúžia na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré rozvíjajú novátorské a netradičné aktivity v regióne či podporujú rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb v kraji. Dotácia môže byť poskytnutá aj na ozdravenie a ochranu životného prostredia, zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva na území BSK, môžu sa jej prostredníctvom spolufinancovať projekty podporované z fondov Európskej únie, organizovať vzdelávacie aktivity, kultúrne podujatia či spomienkové akcie. Dotáciu kraj poskytuje aj na organizovanie športových podujatí a športových súťaží alebo účasť na nich v Slovenskej republike aj v zahraničí. Viac informácií na webovej stránke http://www.bratislavskykraj.sk/dotacie.aspx .
 
V tomto roku Bratislavská župa podporila sumou 290-tisíc eur spolu 139 projektov. Najvyššiu dotáciu, 5 500 eur, dostala obec Plavecký Mikuláš na rekonštrukciu vykurovania telocvične ZŠ a tiež bratislavská mestská časť Nové Mesto na Kultúrne a športové leto. Sumu 5 000 eur dostali napríklad obec Závod na výstavbu priestorov sociálneho zariadenia pre seniorov, Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy na rekonštrukciu Viedenskej električky GANZ Eg 6 či Farský úrad Bratislava-Prievoz na rekonštrukciu organu. Dotácie šli aj na rekonštrukciu Domu smútku v Doľanoch, na revitalizáciu jazera v obci Nová Dedinka, revitalizáciu verejného priestranstva pred vchodom do parku v Malinove, na výstavbu turistickej vyhliadky na Zámčisku, na debarierizáciu národného stolnotenisovného centra, na obnovu a modernizáciu technického vybavenia knižnice v Malackách, na vytvorenie potrebného zázemia pre mládežnícke družstvá FK Inter ale aj na oslavy 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.
 

Okrem toho kraj poskytol v rámci projektu Naša škôlka – náš kraj dotácie v hodnote 150-tisíc eur pre materské školy v regióne na zvýšenie svojich kapacít. Peniaze dostalo 28 obcí a mestských častí, ktoré vďaka nim do konca tohto roka zvýšia svoje kapacity o vyše 400 miest. Dotáciu v hodnote jeden milión eur dostalo aj hlavné mesto na opravu a údržbu svojich ciest, pričom samé si určilo, ktoré cesty za peniaze opraví.