Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[11. 3. 2009 16:31:00]

Obce v bratislavskom regióne sú znepokojené znevýhodňovaním

Aj takéto posolstvo priniesol dnes predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Vladimírovi Bajanovi starosta obce Gajary Peter Tydlitát, ktorý je zároveň predsedom klubu starostov malackého okresu.

 
Znevýhodňovanie, ktoré obaja pociťujú a ktoré súvisí s takmer nulovými možnosťami čerpať prostriedky z eurofondov pre subjekty z Bratislavského kraja (vrátane miest, obcí či kraja samotného) sa odráža i na obmedzených možnostiach financovania napr. rekonštrukcií ciest, škôl či sociálnych zariadení v regióne. Starosta Gajár hovoril s predsedom Bajanom aj o memorande medzi Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vládou Slovenskej republiky, ktoré sa týka dopadov hospodárskej krízy. Aj tu pociťujú starostovia z Bratislavského kraja isté disproporcie a obávajú sa, že nebudú schopní toto memorandum naplniť, ak nebudú môcť využívať aj iné zdroje.
Starosta Tydlitát preto navrhol predsedovi Bajanovi, aby zvolal rokovanie so zástupcami regionálnych združení ZMOSu v rámci Bratislavského kraja a prizval naň aj splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu Ing. Jána Turčana. Bajan tento podnet uvítal a prisľúbil zorganizovať takéto stretnutie ešte v priebehu marca t.r.
 
Predseda so starostom sa venovali aj téme popovodňovej situácie na Záhorí či stavu ciest v správe BSK. Dohodli sa na vzájomnom informovaní a príprave systémových krokov na riešenie veľmi zlej situácie v stave cestnej siete v regióne, ktorých potrebu podčiarkuje aj vyššie spomínané znevýhodňovanie bratislavského kraja. Súčasný stav totiž nie je spôsobený len zlou starostlivosťou (v minulosti bola zanedbávaná), problémy vznikajú najmä v dôsledku masívnej a nekoordinovanej výstavby priemyselných parkov, obytných súborov či štrkovísk v území bez súčasného riešenia cestnej siete. Tá nebola stavaná na takýto nápor a jej kvalita a rozsah zodpovedá jej pôvodnému využívaniu. A to je výčitka na adresu niektorých starostov, ktorí by nemali takúto zástavbu vo svojich katastrálnych územiach povoľovať bez toho, aby zaviazali investora realizovať (budovať nové či rekonštruovať jestvujúce) aj príslušné komunikácie, čo im napokon ukladá aj zákon. Systémové kroky budeme hľadať aj za účasti dopravného inšpektorátu a zásadne budeme rokovať aj s veľkými investormi práve s cieľom ich participácie na opravách či budovaní ciest v našom regióne.