Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Obchvat Bratislavy

Bratislavský samosprávny kraj má prioritný záujem na realizácii diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý nesie pracovný názov „diaľnica D4“. Spustením výroby v priemyselných parkoch ako PSA-PEUGEOT, či KIA alebo SAMSUNG hrozí bratislavskej prímestskej doprave kolaps. Našou snahou je odťažiť hlavné mesto od tzv. tranzitnej dopravy, ktorá tvorí podľa odhadov až 40 % celkovej dopravy na komunikáciách na území mesta.

 
"Kým nebude realizovaný seriózny obchvat Bratislavy, nepodarí sa nám napraviť znetvorenú mapu ciest v našom regióne“, povedal v tejto súvislosti predseda BSK Vladimír Bajan.BSK spolu s ďalšími regiónmi združenými v spoločenstve CETC (stredoeurópsky dopravný koridor) vyvíja aktivity, smerujúce k zaradeniu CETC do TEN koridorov ako aj o podporu pri realizácii. Ak Európska komisia v roku 2010 prehodnotí TEN koridory v prospech CETC, vzniká možnosť financovať diaľnicu D4 aj z fondov Európskej únie.
 
Spoločenstvo CETC sleduje v prvom rade vytvorenie najkratšieho a najrýchlejšieho cestného dopravného koridoru spájajúceho Baltické a Jadranské more. Projekt tohto koridoru chce predložiť Európskej komisii v Bruseli s požiadavkou na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rokoch 2007 až 2013. Snahou BSK v rámci uvedeného projektu je, aby na realizáciu diaľnice D4 ako súčasti CETC boli pridelené finančné prostriedky práve z tohto balíka. Pre splnenie tejto požiadavky musí byť trasa diaľnice schválená na národnej úrovni a v projekte medzinárodných dopravných koridorov TEN-T.
 
BSK v súčasnosti zo svojho pohľadu vyvíja enormné úsilie pre politickú podporu tohto účelu, ktoré je prezentované aj stretnutím predstaviteľov regiónov zainteresovaných v iniciatíve CETC, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2007 v Bratislave. Hlavnou témou stretnutia bude presadenie, prijatie a realizácia projektu CETC. Na stretnutí sa počíta s účasťou predsedov trinástich regiónov, ktoré ležia na trase od Švédska po Chorvátsko.
 
To, kade konkrétne bude viesť trasa obchvatu samozrejme nie je nepodstatné. V súčasnosti podľa našich informácií prebieha vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti jednotlivých variant trasy diaľnice, spracúvaných projektovou organizáciou HBH podľa požiadaviek NDS. Vybrané varianty budú následne posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré bude dôležitým podkladom na výber výsledného variantu.