Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ocenenia BSK sú už v rukách laureátov

Bratislavský samosprávny kraj na včerajšom slávnostnom galavečere v bratislavskom divadle Aréna odovzdal Ocenenia BSK za rok 2015. Ocenenia sú prejavom vďaky a úcty osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho občanov.

 
„Bratislavská župa každoročne oceňuje všetkých ľudí, ktorí významným spôsobom prispeli k tomu, že v bratislavskej župe existujú isté excelentné odbory, v ktorých dosiahli títo významní ľudia niečo viac. Sú to takí naši hrdinovia, po ktorých zostala stopa v histórii a bratislavská župa sa snaží práve tých, ktorí pozdvihli Bratislavský kraj si takýmto spôsobom uctiť,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Prvou kategóriou Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja bola výročná cena Samuela Zocha, ktorá je najvyšším ocenením Bratislavského samosprávneho kraja. Udeľuje sa osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju kraja či jeho reprezentácii. Cenu Samuela Zocha udelilo tento rok Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja siedmym osobnostiam.
 
IN MEMORIAM prof.Milan Čorba - kostýmový výtvarník, scénograf a pedagóg, jeho celoživotná práca významne obohatila slovenskú kultúru
prof. JUDr. PhDr. Ladislav  Hubenák, DrSc. - patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej historickej a právno-historickej vedy ako vedec, pedagóg a manažér vedeckej práce
IN MEMORIAM doc. Mgr. art. Tibor Huszár, ArtD. - významný slovenský fotograf, oceňovaný nie len doma, ale aj v zahraničí. Jeho realistické fotografie ukazujú svet bez dolaďovania scény formou pútavej reportáže 
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD. - pracuje na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.  V rokoch 1991-2015 bol jej prednostom. V roku 2006 spolu s psychiatrom Alojzom Rakúsom založil Slovenskú neuropsychiatrickú spoločnosť, ktorej je prezidentom
MUDr. Peter Mikus - zachraňuje životy a zlepšuje kvalitu života  predovšetkým skôr narodeným spoluobčanom. Ako kardiológ, internista  a geriater  už 18 rokov pôsobí v Špecializovanej geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach pôsobiacej v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava
Kamil Peteraj - 10 sezón dramaturg spevohry divadla Nová scéna, patrí medzi najčítanejších slovenských autorov a je nositeľom množstva domácich a zahraničných ocenení
Andrej Rudavský - významný slovenský  akademický sochár a maliar,patrí k najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva
 
Čestné občianstvo  tento rok Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho udelilo INMEMORIAMjednému z najvýznamnejších európskych historikov umenia prof. Eduardovi A. Šafaříkovi, ktorý sa celý život venoval životu a dielu Jána Kupeckého, pezinského rodáka, významného barokového portrétistu. O jeho diele vydal dvojzväzkovú publikáciu a nezištne poskytol svoje vedomosti, poradenstvo aj archív SNG a Galérii mesta Bratislavy.
 
Treťou kategóriou ocenení Bratislavského samosprávneho kraja bol Pamätný list predsedu. Za rok 2015 udelil predseda bratislavskej župy Pavol Frešo toto ocenenie siedmym osobnostiam.
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. - jeden z najmladších profesorov  Univerzity Komenského, kde pôsobí v oblasti environmentálnej ekológie a zároveň je aj prodekanom Prírodovedeckej fakulty.  Publikoval vyše 100 vedeckých článkov, 11 vedeckých monografií, 9 vysokoškolských učebníc vrátane jednej zahraničnej 
Márta Fekete - angažuje sa v Maďarskom kultúrnom a spoločenskom zväze CSEMADOK, v  ktorom pôsobí od roku 1974. Viac ako 20 rokov zastáva funkciu tajomníčky Oblastného výboru Csemadoku v okrese Senec, v ktorej pôsobí  ako organizátorka a koordinátorka kultúrno-spoločenskej činnosti.
doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD - vysokoškolský pedagóg, filozof a futurológ. Ako pedagóg inicioval a realizoval samostatný predmet "Futurológia", v ktorom zaangažoval aj špecialistov na otázky prognóz a vízií.
Alena Kadlečíková - ilustrovala veľa učebníc, je autorkou viacerých publikácii a množstva diel prezentovaných na výstavách doma i v zahraničí.  Jej dobrovoľnícka činnosť je zameraná najmä na uchovávanie ľudových tradícií, organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí a výstav.
Malokarpatský banícky spolok Pezinok -  vznikol ako priamy pokračovateľ "Historického baníckeho spolku". Podieľa sa na udržiavaní starých baníckych tradícií v Malokarpatskom regióne. Spolok za pomoci sponzorov sprístupnil „Náučný banský chodník“.
Elza Nagy - angažuje sa vo verejnom a spoločenskom živote mestskej časti Podunajské Biskupice. Od roku 1966 až dodnes sa angažuje v kultúrno-spoločenskom zväze CSEMADOK, v ktorom už 20 rokov zastáva funkciu predsedníčky Základnej organizácie.
Ladislav Vrtel - významný heraldik, spoluautor štátnej symboliky samostatnej Slovenskej republiky.Pôsobí ako hlavný štátny radca  pre heraldiku a herold Slovenska.
 
„Tento večer bol aj špeciálny. Mali sme tu 31 ocenení a uznaní bývalým politickým väzňom. V spolupráci s konfederáciou politických väzňov sme aspoň týmto symbolickým aktom uznali tú časť utrpenia, ktorú mali za komunizmu,“ doplnil Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Na návrh Konfederácie politických väzňov Slovenska ocenil bratislavský župan 31 z nich.
        Pavel Ambruš
        Ing.  Juraj  Anoškin
       Zuzana Bacigalová
       Ing.    Karol  Bartek
       Michal  Bartoš
       Mária  Engelová
       Jaroslav Fabok
       Ing.    František Gažovič
       Bc.     Kamil  Haťapka
       RNDr. Teodor Hlaváč
       Jaroslav Janč
       MUDr.  Ján  Janok
       Karol Jurčovič
       Michal Jurečko
       Ing     Bonaventúra Kamendy
       Ing.    Jozef   Karabelly
       RNDr.  František  Kľuska
       Štefan  Kolečáni
       Ing.    Marián  Kolník
       Ferdinand  Korec
       Ladislav  Lampert
       Ing.    Gustáv  Lazar
       František Mikula
       Mgr.  Emil Moravčík
       Ján     Pecz
       Ján     Sokol
       Anna Šestáková
       PhDr. Štefan Šilhár
       Blažena Vildomcová
       Alojz  Vinklárek
       Eugenia  Vyskočilová