Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ocenenie osobnostiam Nového Mesta odovzdal podpredseda Martin Berta

 V mestskej časti Bratislava - Novom Meste odovzdali 27. augusta 2010 počas slávnostného zastupiteľstva ocenenie osobnostiam, ktoré žijú alebo pracujú na území Nového Mesta a svojou prácou prispievajú k jeho rozvoju.

 

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Ján Porubský, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta a prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár.

Cenu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto si na zasadnutí prevzalo päť osobností:

 • prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., očný lekár, prednosta očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity – za celoživotný prínos v prospech zdravia obyvateľstva,
 • Jozef Lohyňa, najlepší zápasník storočia, majster sveta – za dosiahnuté športové majstrovstvo, reprezentáciu Slovenska a príkladnú celoživotnú propagáciu pozitívneho vplyvu športu na život jednotlivca i spoločnosť,
 • Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens, s.r.o. – za významnú prácu pre spoločnosť a dlhoročnú spoluprácu s novomestskou samosprávou,
 • Maruška Nedomová, herečka Radošinského naivného divadla – za mimoriadny dlhoročný osobný prínos v oblasti kultúry a ako kmeňová herečka RND pôsobiaceho na území mestskej časti a
 • MUDr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave – za osobný prínos pre rozvoj zdravotníckej starostlivosti v oblasti pediatrie a modernizáciu DFNsP, ktorá sa aj jeho pričinením stala nemocnicou na svetovej úrovni.
   

Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti si na augustovom slávnostnom zasadnutí prevzali:

 • Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky – za celoživotný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a športu,
 • Dominik Hrbatý, tenista, reprezentant SR – za vzor zodpovedného prístupu k veci, dosiahnuté športové majstrovstvo a reprezentáciu Slovenska,
 • Mgr. art. Dušan Jarjabek, operný spevák, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky – za významný prínos v oblasti kultúry a pozitívny vplyv na národné kultúrne dedičstvo a tradície,
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD, MPH, mim. prof., prodekanka Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, zástupkyňa riaditeľa FNsP Bratislava pre nemocnicu akad. L. Dérera – za dlhoročný osobný prínos pre rozvoj verejného zdravotníctva, odborný a zároveň ľudský prístup k pacientom a za angažovanosť pri vzdelávaní budúcich lekárov a zdravotníkov.
 • Júlia Zúbková, organistka, zbormajsterka, pedagogička získala verejné uznanie za príkladný zodpovedný a ľudský prístup k mládeži v oblasti rozvoja hudobnej kultúry a ako príklad základných hodnôt v živote človeka. Na zasadnutí sa z objektívnych príčin nezúčastnila a ocenenie prevzala jej dcéra.
 • Objektívne príčiny znemožnili aj účasť prof. Ing. Vladimíar Báleša, DrSc., rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý bol na ocenenie nominovaný za celoživotný osobný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a športu