Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Očkovanie – správna voľba v prevencii chrípky

Chrípka sa vyskytuje na celom svete a zapríčiňuje vznik epidémií rôzneho rozsahu od drobných lokálnych epidémií na školách a v detských kolektívoch až po epidémie celoštátneho rozsahu. Dôležitým preventívnym opatrením proti chrípke je očkovanie. Na Slovensku sa dáva zaočkovať proti chrípke menej ľudí než v okolitých krajinách.

 
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy, Slovenskou spoločnosťou všeobecného a praktického lekárstva SLS, spoločnosťou GlaxoSmithKline s.r.o. a Sanofi-aventis s.r.o. zorganizoval koncom septembra odborný seminár „Očkovanie – správna voľba v prevencii chrípky“, kde všeobecní lekári, zástupcovia zdravotných poisťovní ako aj predstavitelia spoluorganizátorov diskutovali na tému chrípka a očkovanie proti nej.
V chrípkovej sezóne 2007/2008 využilo vakcínu proti tomuto vírusovému ochoreniu len 12,7 percenta Slovákov. Svetová zdravotnícka organizácia WHO odporúča, aby sa do roku 2010 dalo očkovať proti chrípke 30 percent populácie, u ľudí nad 65 rokov dokonca 75 percent. Európsku úroveň dosahuje iba Bratislava, každoročne sa dá očkovať 30 percent obyvateľov hlavného mesta.
Ako ďalej vyplynulo z diskusií na tomto seminári, všeobecní lekári očkovanie podporujú, s postojom WHO súhlasí 76 percent z nich. Vakcína je podľa odborníkov najspoľahlivejšou prevenciou. Aj keď nezaručuje ochranu pred nakazením na 100 percent, zabráni vypuknutiu ťažkých príznakov či úmrtiu. Očkovacie látky sú podľa Úradu verejného zdravotníctva úplne bezpečné a akékoľvek obavy či rôzne aktivity zamerané proti očkovaniu sú teda neopodstatnené.
Náklady na očkovaciu látku proti chrípke sú navyše hradené z verejného zdravotného poistenia – deťom aj dospelým, ktorí o vakcináciu prejavia záujem.
 
Témy a prednášajúci na seminári „Očkovanie – správna voľba v prevencii chrípky“ :
Epidemiológia a klinika chrípky v SR - Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.,  Úrad verejného zdravotníctva SR
Vakcíny k očkovaniu proti chrípke – Doc. MUDr. Roman Chlíbek, CSc., katedra epidemiológie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové, ČR
V Bratislavskom kraji nemáme chrípku? – MUDr. Pertináčová, odbor epidemiológie, Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva hl. mesta SR   
Očkovanie proti chrípke z pohľadu praktického lekára - MUDr. Peter Lipták, všeobecný lekár pre dospelých, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekára