Blindfriendly Piatok 20. 9. 2019 | Meniny má Ľuboslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Od marca vznikne v Bratislavskom kraji ďalšie Centrum odborného vzdelávania

Bratislavský samosprávny kraj zriadi siedme centrum odborného vzdelávania a prípravy. V regióne ide o prvý projekt v oblasti osobných služieb v odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetička a vizážistka.

 
„Reagovanie na aktuálne potreby bratislavského regiónu, vzájomné prepojenie potrieb trhu práce a vzdelávania ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na trhu práce je nevyhnutné. Práve aj vo vytváraní centier odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti vidíme lepšie prepojenie vzdelávania a praxe,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. 
 
Bratislavský samosprávny kraj zriadi Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb  na Strednej odbornej škole, Račianska 105, Bratislava. Škola pôsobí v oblasti odborného vzdelávania od roku 1958 a je považovaná za školu s najdlhšou tradíciou vo vzdelávaní a výchove odborníkov pre oblasť osobných služieb na Slovensku. Škola vychovala celé generácie dnešných zamestnancov rôznych organizácií a firiem sféry služieb, samostatne zárobkovo činných osôb – živnostníkov a dnešných zamestnávateľov – majiteľov firiem poskytujúcich osobné služby.  Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb má rozvíjať také zručnosti žiakov, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov, pomáhať pri inovácii metodiky vzdelávania a aplikovať rozvíjajúce sa technológie v oblasti osobných služieb starostlivosti o človeka, pomáhať rozvoju spolupráce škola – zamestnávatelia.
 
„V regióne ide o prvý projekt v oblasti osobných služieb v odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetička a vizážistka.Prioritou je vytvoriť účinný systém overovania  teoretických poznatkov pri praktickej činnosti, flexibilne reagovať na meniace sa hospodárske a technologické podmienky trhu práce,“ doplnil úlohu COVP Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.
 
Škola ako centrum odborného vzdelávania a prípravy bude partnerom pre všetky školy s obdobným zameraním v regióne. Začiatok fungovania Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov SR v Strednej odbornej škole, Račianska 105 v Bratislave je od 1. marca 2016.
 
V rámci Bratislavského samosprávneho kraja aktuálne pôsobia od roku 2012: Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií,  Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, od roku 2013 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva, od roku 2015 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu.