Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Odborné školy v pôsobnosti BSK ohodnotili zamestnávatelia ako najlepšie

Zamestnávatelia hodnotili stredné odborné školy, v Bratislavskom kraji sa na prvých štyroch priečkach umiestnili školy, ktoré sú v pôsobnosti BSK. Za dôležitú označili firmy pripravenosť absolventov pre prax, kvalitu ale aj iniciatívnosť školy. Vyplynulo to z unikátneho prieskumu realizovaného na vzorke 2 000 zamestnávateľov z celého Slovenska, ktorý si nechali vypracovať Úrad vlády a Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 
Najlepšie hodnotenie spomedzi stredných odborných škôl v Bratislavskom kraji získala od zamestnávateľov SOŠ Svätoplukova v hlavnom meste, na druhom mieste skórovala SPŠ elektrotechnická Karola Adlera v Bratislave, tretie miesto si zaslúžila SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre a na štvrtom mieste skončila Hotelová akadémia Mikovíniho v Bratislave. Všetky štyri školy sú v pôsobnosti BSK. „Výsledky prieskumu len dokazujú kvalitu našich odborných škôl, čo ma, samozrejme, veľmi teší. Uvedomujeme si, že prepojenie praxe so vzdelávaním je dôležité, a preto, aby sme pripravili kvalitných absolventov pre trh práce, vytvárame im na to aj vhodné podmienky. Sú to jednak nové odbory, ktoré zaradujeme do vyučovacieho procesu, a tiež vytvárame centrá odborného vzdelávania a prípravy,“ uviedol bratislavský župan Pavol Frešo. Na školách v pôsobnosti BSK vznikli už štyri centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP).
 
Okrem toho sú na školách v pôsobnosti BSK aj odbory, ktoré sú jedinečné v rámci Slovenska. Sú to napríklad manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu na SOŠ chemickej v Bratislave, vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo na SOŠ vinársko–ovocinárskej v Modre, telová kozmetika na SOŠ Svätoplukova v Bratislave, masmediálne štúdiá na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej či scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba, maľba a dekoračná tvorba, maskérska tvorba, tvorba a konštrukcia scény na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva na Sklenárovej v Bratislave.
 
Rebríček kvality stredných odborných škôl z pohľadu zamestnávateľov sa realizoval prvýkrát v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce (OVP). Jeho cieľom bolo stanoviť prehľad SOŠ, ich imidžu a známosti v regiónoch, kde pôsobia a poznať potreby personalistov v ich informovanosti. Hodnotila sa pripravenosť  absolventov pre prax, iniciatívnosť školy v hľadaní spolupráce s podnikmi, iniciatívnosť školy v hľadaní práce pre absolventov, dĺžka odbornej praxe študentov ale aj kvalita praktickej  prípravy absolventov.