Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Odborných lekárov sa rajonizácia netýka

Bratislavský samosprávny kraj vyzýva lekárov – špecialistov, aby neodmietali vyšetriť pacientov z dôvodu rajonizácie, ktorý je v ich prípade neopodstatnený a nemá oporu v žiadnom predpise.

 
Na Bratislavský samosprávny kraj sa v poslednom čase obracajú rozhorčení pacienti, ktorých odmietajú ošetriť odborní lekári – ortopédi, dermatovenerológovia a podobne – s odôvodnením, že daný pacient nepatrí do ich ambulancie podľa rajonizácie. Tá sa však, podľa platných právnych predpisov, vzťahuje len na všeobecných lekárov pre dospelých,  všeobecných lekárov pre deti a dorast, stomatológov a gynekológov. Odmietanie pacientov zo strany iných lekárov – špecialistov -  z tohto dôvodu je preto neprípustné. V prípade, že sa pacient s takouto situáciou stretne, môže kontaktovať odbor zdravotníctva Úradu BSK na tel. č. 02/48264 922, resp. mailom na anna.mosatova@region-bsk.skTakýto postup odborných lekárov následne prešetríme a v prípade opodstatneného podania prijmeme príslušné opatrenia. .