Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska podporuje športovanie školákov

V zdravom tele zdravý duch... Aj tak by sa dal charakterizovať už druhý ročník úspešného celoslovenského podujatia Olympijský festival detí a mládeže Slovenska. Zapojiť sa môže každý, kto má rád pohyb a je tímovým hráčom.

 
Hlavným cieľom Olympijského festivalu je zapojiť žiakov, pedagógov i samotné organizácie do pravidelného športovania a podporiť v nich záujem realizovať pohybové aktivity z vlastnej iniciatívy. Zapojiť sa do neho môžu športoví nadšenci vo veku od 5 do 19 rokov.
 
Ako sa môžete zapojiť?
Školy, obce i kraje organizujú pre študentov športové podujatia rôzneho druhu, a práve projekt OFDMS má za úlohu podporovať tieto aktivity. Samosprávne kraje sú zastúpené v celoštátnom, ústrednom štábe a ich úlohou je v krajoch vytvoriť koordinačné a riadiace štáby pre jednorazové a dlhodobé podujatia a aktivity. Samosprávne kraje sú tiež v pozícii pozorovateľov aktivít škôl všetkých stupňov a to formou zmlúv o finančnej podpore s danou školou. 
 
V prípade záujmu zapojiť sa do festivalu kontaktujte Krajský štáb pre BSK, koordinátora pre zapojenie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:
 
Michal Nálepka
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava
tel.: 02/48 26 48 21
mobil: 0907 412 622
 
Čo môžete získať?
Olympijský festival nie je jednorazovým podujatím, teda nesúťaží sa o postup, no na konci školského roka vyvrcholí veľkolepým finálovým zakončením, ktoré je predbežne naplánované na jún t.r.. V tomto roku sa bude súťažiť o pohár prezidenta, ktorý získa kraj s najväčším počtom zapojených škôl. Odmenu získajú aj zapojené školy - účastníckym diplomom a pamätnou medailou. Slovenský olympijský výbor prostredníctvom ústredného štábu OFDMS určí nielen poradie krajov, ale na základe návrhov krajských štábov ocení aj (najmenej) tri školy vo všetkých troch kategóriách z kraja.
 
Kto festival podporuje?
Druhý ročník športového festivalu študentov sa koná na celom Slovensku z iniciatívny Ministerstva školstva SR, Slovenského olympijského výboru, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenie samosprávnych krajov Slovenska a Slovenskej asociácie športu na školách. Záštitu nad týmto významným projektom prevzali prezident SR Ivan Gašparovič, minister školstva SR Ján Mikolaj, predseda SOV František Chmelár, predseda ZMOS Michal Sýkora, predseda SK 8 Vladimír Bajan a predseda SAŠŠ Anton Javorka.

Súvisiace dokumenty