Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (14.1.2014)

I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 14. januára 2014 (utorok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

 

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 

1. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Jána Karmana

2. Voľba hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

3. Záver