Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na rokovanie Zastupiteľstva BSK 24.06.2013 (odročené z 21.06.2013)

Na zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 21.06.2013, pri prejedávaní bodu č. 21 bolo zistené, že podľa rokovacieho poriadku článok 5, odsek 10, nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím sa stalo Zastupiteľstvo BSK neuznášania schopné. Na základe uvedeného bol určený nový termín rokovania na 24.06.2013 o 16.00 hod.

 

Na rokovaní budú prerokované nasledovné body:

 

 

 

 

 

 

21) Informácia o zámere na obnovu a využitie kaštieľa v Malinove

22) Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2013

23) Návrh Memoranda o podpore komplexného rozvoja verejných komunikácií prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu Slovenskej republiky a Maďarska v plánovacom období 2014 - 2020

24) Návrhna určenie odmeny hlavnému kontrolórovi a podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013

25) Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

26) Záver