Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pedagogická a sociálna akadémia otvorí dvere

Pedagogická a sociálna akadémia na Bullovej ul. 2 v Bratislave organizuje v pondelok 8. decembra od 14.00 do 17.00 Deň otvorených dverí. Okrem priestorov školy a študijných odboroch sa návštevníci a záujemcovia štúdia dozvedia viac o novovytvorenom študijnom odbore – pedagogické lýceum.

 
Absolventi 4-ročného študijného odboru získajú maturitnou skúškou kvalifikáciu pedagogický asistent učiteľa. Môžu tiež pracovať ako zamestnanci vo verejnom sektore, vo výkone štátnej správy a organizáciách tretieho sektora. Štúdium je určené, podobne ako v študijných odboroch učiteľstvo pre materské školya vychovávateľstvoanimátor voľného času (doteraz kultúrno-výchovný pracovník), pre žiakov so záujmom o humanitné vyučovacie predmety, cudzie jazyky, pedagogiku, psychológiu, špeciálnu pedagogiku, esteticko-výchovné predmety, tvorivú dramatiku, telesnú výchovu.
 
Viac informácií:
Pedagogická a sociálna akadémia
Bullova 2, 844 20 Bratislava 42
Tel.: 02/6436 5940
Fax: 02/6436 5605