Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podnikatelia hodnotili 25-ročné podnikateľské prostredie

Výročný snem Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) dnes hodnotil uplynulé 25-ročné obdobie, pričom sa zameral na súčasné slovenské podnikateľské prostredie. Zúčastnili sa ho predstavitelia vlády aj poslanci NR SR, Pavol Frešo, europoslanec Richard Sulík, štátni tajomníci František Palko a Branislav Ondruš a ďalší hostia.

 
Nežná revolúcia pred 25. rokmi vytvorila priestor pre vznik trhovej ekonomiky. V nej majú nezastupiteľnú úlohu práve súkromní podnikatelia a ich spoločnosti. Práve oni vytvárajú veľkú časť HDP a práve oni dokážu najpružnejšie zareagovať na potreby trhu. Preto je aj dnes prvoradou úlohou volených zástupcov ľudí vytvárať vhodné podnikateľské prostredie, zlepšiť vymožiteľnosť práva a odstraňovať bariéry, ktoré sťažujú podnikateľom ich aktivity. Pretože silná a zodpovedná podnikateľská vrstva dokáže vytvárať nové pracovné miesta a tým zvyšovať životnú úroveň občanov Slovenska,“ povedal Pavol Frešo.
 
Obdobie rokov 1989 - 2014 z pohľadu podnikateľského prostredia bolo podľa prezidenta ZPS Jána Oravca obdobím formovania sa podnikateľskej vrstvy, a tým aj podnikateľského prostredia. Vo vzťahu k súkromnému sektoru sa udiali obrovské zmeny. Za pozitívne trendy označil vysoký podiel súkromných firiem na tvorbe HDP, príchod zahraničných investorov aj novú ekonomiku, z ktorej je najvýraznejší IT sektor. Za negatíva vo vývoji podnikateľského prostredia označil globálne zmeny. Pre 90. roky boli charakteristické opatrenia ako liberalizácia, privatizácia, deregulácia, dnes opäť prevláda protekcionizmus, privatizácia je považovaná za tabu, v hospodárskej politike väčšiny krajín, vrátane Slovenska, je evidentný príklon k opätovnej regulácii. Za nepriaznivé považuje aj negatívne vnímanie podnikania a podnikateľov širokou verejnosťou a tiež výrazne zaostávanie verejného sektora za dynamickým rozvojom súkromného sektora, sú to najmä oblasti zdravotníctva či školstva.
 
Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov SR založeným po „nežnej revolúcií“ v novembri 1989.