Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podpredseda Berta na rokovaní o rýchlostnej komunikácii R7

Problematika rýchlostnej komunikácie R7 sa opäť dostala na rokovací stôl. Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Martin Berta sa v tejto veci stretol začiatkom apríla so zástupcom riaditeľky bratislavského magistrátu Jánom Zacharom.

 

O týždeň nato nasledovala porada na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, kde sa preberali konkrétne alternatívy riešenia danej problematiky.

Pre umiestnenie rýchlostnej komunikácie R7 boli zvolené varianty A a C. Variant A predstavuje pôvodnú alternatívu, ktorá je v súlade s územným plánom. „Variant C je síce v rozpore s územným plánom, ale je schválený zákonom. Vzhľadom na subsidiaritu územného plánu voči zákonom, sa zúčastnené strany zhodli na tom, že je potrebné upraviť územný plán tak, aby bol v súlade so zákonom,“ uviedol Berta. Táto operácia je však podľa neho finančne náročná, a preto BSK požiadal ministerstvo o poskytnutie finančného príspevku na zmenu územného plánu. Vzhľadom na časovú náročnosť (môže trvať dva až tri roky) ostáva táto otázka predmetom ďalších diskusií.