Blindfriendly Sobota 22. 2. 2020 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podpredseda BSK Ivo Nesrovnal prezentoval v Bruseli zapojenie kraja do prípravy Dunajskej stratégie

 Dňa 1. júna 2010 sa na pôde Výboru regiónov v Bruseli konalo verejné zasadnutie o perspektívach Stratégie EÚ pre dunajský región organizované frakciou EPP v Európskom parlamente.

 

Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor pre výmenu názorov o procese prípravy Stratégie EÚ pre dunajský región za účasti zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Výboru regiónov, miestnych a regionálnych orgánov a ostatných subjektov z krajín nachádzajúcich sa v povodí Dunaja. Prvý panel bol venovaný všeobecným otázkam a prioritám stratégie, v rámci druhého panelu sa diskutovalo o riadení a o finančných otázkach a v rámci tretieho panelu zameraného na praktické dôsledky implementácie Dunajskej stratégie mali možnosť vystúpiť zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov. Za SR sa podujatia zúčastnil podpredseda BSK Ivo Nesrovnal.

Podpredseda BSK v rámci panelu venovanému miestnym a regionálnym orgánom predstavil bratislavský región a jeho špecifiká: región leží na hranici s Rakúskom a Maďarskom a v blízkosti hraníc s Českou republikou a nachádza sa v ňom hlavné mesto Bratislava. Hranica so susednými krajinami je predpokladom nutnej spolupráce so susedmi, napr. pri povodniach a prítomnosť hlavného mesta predstavuje zároveň prítomnosť univerzít a výskumných pracovísk. Na druhej strane má prítomnosť hlavného mesta v regióne dopad na oprávnenosť regiónu čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov. I. Nesrovnal sa vo svojom príspevku zmienil o projekte pre rozvoj multilaterálnej spolupráce verejnej správy, akademického a súkromného sektora v stredoeurópskom regióne Centrope (Bratislava, Viedeň, Györ a Brno) a o Dunajskom vedomostnom klastri, ktorý je platformou pre samosprávy, štátnu správu, akademickú sféru i súkromný sektor a vytvára priestor pre spoločné iniciatívy. Ďalej spomenul koncept spoločného projektu rozvoja miest Bratislava a Viedeň Twin City, projekt vybudovania cyklomostu z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu, ktorý je výsledkom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja s Dolným Rakúskom a tiež aktivity BSK v rámci pracovného spoločenstva podunajských krajín ARGE Donauländer. Na záver I. Nesrovnal informoval, že Bratislavský samosprávny kraj pripravil zoznam projektov, ktorých realizáciu bude v rámci Dunajskej stratégie presadzovať. Projekty sú napr. z oblasti výskumu, vývoja, vzdelávania a podpory cestovného ruchu a ich cieľom je prispieť k trvalo udržateľnému hospodárskemu rastu. Okrem globálnych projektov, akým je napr. splavnosť Dunaja, ochrana čistoty vôd apod., Bratislavský samosprávny kraj podporuje aj menšie, lokálne projekty spolupráce obcí, miest a samospráv pri zrastaní prirodzených regiónov umelo rozdelených železnou oponou.