Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podpredseda Nesrovnal prezentoval postoj Slovenska k Dunajskej stratégii

 Spoločného podujatia Európskej Akadémie Berlin, Hanns-Seidel Stiftung a zastúpenia Európskeho parlamentu a Európskej Komisie v Nemecku sa v Berlíne 29. novembra 2010 zúčastnil podpredseda BSK Ivo Nesrovnal.

 

Cieľom stretnutia bola prezentácia postoja a priorít Slovenska v rámci pripravovanej Stratégie EU pre dunajsky región, tzv. Dunajskej stratégie. Podpredseda Nesrovnal podčiarkol význam Dunajskej stratégie ako nového stimulu pre rozvoj pomerne heterogénneho makroregiónu. „Slovenska republika sa stotožňuje s piliermi Dunajskej stratégie tak, ako ich navrhla Európska komisia, t.j. posilnenie konektivity, ochrana životného prostredia a sociálno-ekonomický rozvoj,“ povedal podpredseda Nesrovnal počas diskusie s účastníkmi zasadnutia.Medzi prioritami Slovenska sú napr. zabezpečenie splavnosti Dunaja, podpora vytvorenia severo-južného vodného koridoru, ochrana a využívanie Dunaj ako zdroj obnoviteľnej energie a pitnej vody, či vytvorenie technologického parku vo Vajnoroch a ďalšie projekty vedomostnej ekonomiky, ktoré sú zároveň aj projektmi Bratislavskej župy.

Podpredseda Nesrovnal zdôraznil regionálny aspekt Dunajskej stratégie a pripravenosť a kompetenciu Bratislavskej župy aktívne sa podieľať na realizácii stratégie. V následnej diskusii veľvyslanec SR v Nemecku Igor Slobodník a podpredseda Nesrovnal odpovedali na otázky z pléna.

Viacej informácií nájdete na http://www.lebensader-donau.eu/fileadmin/lebensader-donau/veranstaltungen.php?id=4 .