Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ponuka vzdelávacích programov

Slovenská národná galéria v Bratislave, Galéria insitného umenia a Schaubmarov mlyn v Pezinku organizujú vzdelávacie programy pre žiakov materskej, základnej alebo strednej školy. Ich cieľom je priblížiť im poslanie inštitúcií ako galéria a múzeum, viesť ich k samostatnému mysleniu a rozvíjaniu fantázie.

 
Výber jednotlivých vzdelávacích programov:
 
Načo sú nám galérie a múzeá ?
Vzdelávací program určený pre 5. ročník ZŠ
 
Cieľom vzdelávacieho programu je priblížiť žiakom prácu a poslanie múzeí a galérií. Formou názornej ukážky sa oboznámia s múzejníckou prácou a prácou kurátorov. Spoznajú význam múzea a galérie ako inštitúcie uchovávajúcej kultúrne dedičstvo. Trvanie programu je 45 minút. Program nadväzuje na školské osnovy predmetu dejepis ZŠ.
 
Výtvarná dielňa
Vzdelávací program určený pre deti z MŠ a ZŠ
 
Špeciálny interaktívny program, v ktorom sa deti a žiaci pod vedením skúseného lektora zoznámia s výtvarnými materiálmi a technikami. Snahou lektora je priviesť dieťa k samostatnému výtvarnému prejavu a vzbudiť u neho záujem o výtvarné umenie. Dieťa sa inšpiruje obrazmi vystavenými v Galérií insitného umenia. Trvanie programu je maximálne 1,5 hodiny. Program nadväzuje na školské osnovy predmetu výtvarná výchova v MŠ a ZŠ.
 
Svet fantázie
Vzdelávací program určený pre MŠ, ZŠ a SŠ
 
Program je zameraný na rozvíjanie fantázie, komunikácie, sociálneho cítenia
a predstavivosti cez Tvorivú dramatiku. V projekte sa spája dramatika s výtvarnou a hudobnou výchovou. Účastníci projektu si vyskúšajú svoje herecké schopnosti, naučia sa prezentovať svoju prácu a v neposlednom rade budú mať aj spoločný zážitok. Trvanie programu je1,5 hodiny. Program nadväzuje na školské osnovy predmetov  etická výchova, tvorivá dramatika a slovenský jazyk.
 
Urobte si školský výlet do krásnej oblasti v Malých Karpatoch.
 
V prípade záujmu o ponúkané programy je potrebné nahlásiť sa vopred. Po dohode s pedagógom je možné vybrať si aktivitu vhodnú pre danú vekovú kategóriu.
 
Viac informácií:
Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 04 35, 0911/334 552
Otváracie hodiny: utorok – piatok: 10.00 – 17.00 hod.